Guide

Ämnen och kurser man läser på estet

Vad läser man egentligen på estetiska programmet? Vi går igenom vilka ämnen och kurser man läser på estetiska programmet på gymnasiet.

Senast uppdaterad: 21 december 2023

Här förklarar vi vilka kurser man läser om man går estetiska programmet på gymnasiet. Gymnasieprogrammen består nämligen av några olika delar. Merparten av vilka kurser du läser på estetiska programmet är samma överallt, men det finns också stora delar som beror på vilken inriktning och vilket gymnasium du väljer. Här är de olika delarna:

Gymnasiegemensamma kurser

Kärnan av dessa är samma på alla högskoleförberedande program.

 • Engelska 5
 • Engelska 6
 • Historia 1b
 • Historia 2b – kultur
 • Idrott och hälsa 1
 • Matematik 1b
 • Naturkunskap 1b
 • Religionskunskap 1
 • Samhällskunskap 1b
 • Svenska 1
 • Svenska 2
 • Svenska 3

Programgemensamt

 • Estetisk kommunikation 1
 • Konstarterna och samhället

Programfördjupning

Vilka kurser man läser inom programfördjupningen är olika på olika gymnasier. Gymnasierna väljer själva 5 av 44 kurser (500 poäng) som Skolverket har bestämt får ingå i programfördjupningen för estetiska programmet.

Inriktning

Här bestäms vilka kurser du läser beroende på vilken inriktning av estetiska programmet du läser.

Estet, inriktning bild och formgivning

 • Bild
 • Bild och form 1b
 • Bildteori
 • Form

Estet, inriktning dans

 • Dansgestaltning 1
 • Dansteknik 1
 • Dansteknik 2
 • Dansteori

Estet, inriktning estetik och media

 • Digitalt skapande 1
 • Medieproduktion 1
 • Medieproduktion 2
 • Medier, samhälle och kommunikation 1

Estet, inriktning musik

 • Ensemble med körsång
 • Gehörs- och musiklära 1
 • Instrument eller sång 1

Estet, inriktning teater

 • Scenisk gestaltning 1
 • Scenisk gestaltning 2
 • Scenisk gestaltning 3
 • Teaterteori

Individuellt val

Du får välja två kurser (200 poäng) helt fritt bland de kurser som gymnasiet du går på erbjuder. Olika gymnasier erbjuder olika kurser att välja mellan.

Gymnasiearbetet

Gymnasiearbetet görs på alla program, men är olika beroende på vilket program du läser.

Ämnen

Estetiska programmet