Guide

Ämnen och kurser man läser på naturbruk

Vad läser man egentligen på naturbruksprogrammet? Vi går igenom vilka ämnen och kurser man läser på naturbruksprogrammet på gymnasiet.

Senast uppdaterad: 21 december 2023

Här förklarar vi vilka kurser man läser om man går naturbruksprogrammet på gymnasiet. Gymnasieprogrammen består nämligen av några olika delar. Merparten av vilka kurser du läser på naturbruksprogrammet är samma överallt, men det finns också stora delar som beror på vilken inriktning och vilket gymnasium du väljer. Här är de olika delarna:

Gymnasiegemensamma kurser

Kärnan av dessa är samma på alla yrkesförberedande program.

 • Engelska 5
 • Engelska 6
 • Historia 1a1
 • Idrott och hälsa 1
 • Matematik 1a
 • Naturkunskap 1a1
 • Religionskunskap 1
 • Samhällskunskap 1a1
 • Svenska 1
 • Svenska 2
 • Svenska 3

Svenska 2, 3 och Engelska 6 är frivilliga

Programgemensamt

 • Biologi 1
 • Entreprenörskap
 • Naturbruk

Programfördjupning

Vilka kurser man läser inom programfördjupningen är olika på olika gymnasier. Gymnasierna väljer själva mellan 2 och 4 kurser (200 - 400 poäng) beroende på inriktning som Skolverket har bestämt får ingå i programfördjupningen för naturbruksprogrammet.

Inriktning

Här bestäms vilka kurser du läser beroende på vilken inriktning av naturbruksprogrammet du läser.

Naturbruk, inriktning djurvård

 • Djuren i naturbruket
 • Djurens biologi
 • Djurhållning
 • Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 1
 • Sällskapsdjur 1

Naturbruk, inriktning hästhållning

 • Djurens biologi
 • Djurhållning
 • Fordon och redskap
 • Hästkunskap 1
 • Hästkunskap 2
 • Ridning och körning

Naturbruk, inriktning lantbruk

 • Byggnadsunderhåll
 • Djuren i naturbruket
 • Fordon och redskap
 • Lantbruksdjur 1
 • Lantbruksmaskiner 1
 • Marken och växternas biologi
 • Växtodling 1

Naturbruk, inriktning naturturism

 • Marken och växternas biologi
 • Motor- och röjmotorsåg 1
 • Mångbruk av skog
 • Naturturism 1
 • Naturturism 2
 • Terrängtransporter

Naturbruk, inriktning skogsbruk

 • Marken och växternas biologi
 • Motor- och röjmotorsåg 1
 • Mångbruk av skog
 • Skogsskötsel 1
 • Terrängtransporter
 • Virkeslära
 • Virkestransport med skotare

Naturbruk, inriktning trädgård

 • Beskärning och trädvård
 • Fordon och redskap
 • Marken och växternas biologi
 • Skötsel av utemiljöer
 • Trädgårdsanläggning 1
 • Trädgårdsodling
 • Växtkunskap 1

Individuellt val

Du får välja två kurser (200 poäng) helt fritt bland de kurser som gymnasiet du går på erbjuder. Olika gymnasier erbjuder olika kurser att välja mellan.

Gymnasiearbetet

Gymnasiearbetet görs på alla program, men är olika beroende på vilket program du läser.

Ämnen

Naturbruksprogrammet