Guide

Ämnen och kurser man läser på teknik

Vad läser man egentligen på teknikprogrammet? Vi går igenom vilka ämnen och kurser man läser på teknikprogrammet på gymnasiet.

Senast uppdaterad: 21 december 2023

Här förklarar vi vilka kurser man läser om man går teknikprogrammet på gymnasiet. Gymnasieprogrammen består nämligen av några olika delar. Merparten av vilka kurser du läser på teknikprogrammet är samma överallt, men det finns också stora delar som beror på vilken inriktning och vilket gymnasium du väljer. Här är de olika delarna:

Gymnasiegemensamma kurser

Kärnan av dessa är samma på alla högskoleförberedande program.

 • Engelska 5
 • Engelska 6
 • Historia 1a1
 • Idrott och hälsa 1
 • Matematik 1c
 • Matematik 2c
 • Matematik 3c
 • Religionskunskap 1
 • Samhällskunskap 1b
 • Svenska 1
 • Svenska 2
 • Svenska 3

Programgemensamt

 • Fysik 1a
 • Kemi 1
 • Teknik 1

Programfördjupning

Vilka kurser man läser inom programfördjupningen är olika på olika gymnasier. Gymnasierna väljer själva 4 av 63 kurser (400 poäng) som Skolverket har bestämt får ingå i programfördjupningen för teknikprogrammet.

Inriktning

Här bestäms vilka kurser du läser beroende på vilken inriktning av teknikprogrammet du läser.

Teknik, inriktning design och produktutveckling

 • Bild och form 1a1
 • Cad 1
 • Design 1
 • Konstruktion 1

Teknik, inriktning informations- och medieteknik

 • Dator- och nätverksteknik
 • Programmering 1
 • Webbutveckling 1

Teknik, inriktning produktionsteknik

 • Mekatronik 1
 • Produktionskunskap 1
 • Produktionsutrustning 1

Teknik, inriktning samhällsbyggande och miljö

 • Arkitektur – hus
 • Byggnadsverk
 • Hållbart samhällsbyggande

Teknik, inriktning teknikvetenskap

 • Fysik 2
 • Matematik 4
 • Teknik 2

Individuellt val

Du får välja två kurser (200 poäng) helt fritt bland de kurser som gymnasiet du går på erbjuder. Olika gymnasier erbjuder olika kurser att välja mellan.

Gymnasiearbetet

Gymnasiearbetet görs på alla program, men är olika beroende på vilket program du läser.