Guide

Behörigheterna man får av ekonomi

Vad får man för behörighet av ekonomiprogrammet? Vi går igenom vilka högskoleutbildningar man blir behörig till från ekonomi och vad som påverkar.

Senast uppdaterad: 21 december 2023

Här förklarar vi vilka högskoleutbildningar man blir behörig till om man läser ekonomiprogrammet på gymnasiet. Det är nämligen inte helt lätt. Vilka behörigheter man får beror också på vilken inriktning av ekonomiprogrammet man går, vilka individuella val man själv gör och vilka kurser skolan har lagt in i programmet samt erbjuder som val.

Behörigheter Ekonomi, inriktning Ekonomi

Behörig

 • Civilekonom
 • Jurist
 • Psykolog
 • Socionom
 • Studie- och yrkesvägledare

Kan bli behörig

För att bli behörig behöver din skola erbjuda och du aktivt välja kurserna som krävs för behörighet.

Måste läsa Naturkunskap 2 alt.(Kemi 1+Fysik 1a:

 • Arkitekt

Måste läsa Fysik 1:

 • Sjöingenjör
 • Sjökapten

Måste läsa Naturkunskap 2 eller Biologi 1 + Kemi 1 + Fysik 1a:

 • Agronom
 • Arbetsterapeut
 • Audionom
 • Dietist
 • Djursjukskötare
 • Fysioterapeut
 • Hippolog
 • Landskapsarkitekt
 • Landskapsingenjör
 • Lantmästare
 • Logoped
 • Optiker
 • Röntgensjuksköterska
 • Sjuksköterska
 • Skogsmästare
 • Skogstekniker
 • Tandhygienist
 • Tandtekniker
 • Trädgårdsingenjör

Måste läsa Moderna språk – aktuellt språk 3:

 • Civilekonom typ 2

Inte behörig

För att bli behörig måste du läsa utökat program eller läsa på komvux eller tekniskt basår.

 • Agronom typ 2
 • Apotekare
 • Biomedicinsk analytiker
 • Brandingenjör
 • Civilingenjör
 • Civilingenjör typ 2
 • Civilingenjör typ 3
 • Hortonom
 • Högskoleingenjör
 • Jägmästare
 • Läkare
 • Ortopedingenjör
 • Receptarie
 • Sjukhusfysiker
 • Tandläkare
 • Veterinär

Behörigheter Ekonomi, inriktning Juridik

Behörig

 • Jurist
 • Psykolog
 • Socionom
 • Studie- och yrkesvägledare

Kan bli behörig

För att bli behörig behöver din skola erbjuda och du aktivt välja kurserna som krävs för behörighet.

Måste läsa Matematik 3 och Naturkunskap 2 alt.(Kemi 1+Fysik 1a:

 • Arkitekt

Måste läsa Fysik 1 och Matematik 3:

 • Sjöingenjör
 • Sjökapten

Måste läsa Naturkunskap 2 eller Biologi 1 + Kemi 1 + Fysik 1a:

 • Arbetsterapeut
 • Audionom
 • Dietist
 • Djursjukskötare
 • Fysioterapeut
 • Hippolog
 • Landskapsingenjör
 • Lantmästare
 • Logoped
 • Optiker
 • Röntgensjuksköterska
 • Sjuksköterska
 • Skogsmästare
 • Skogstekniker
 • Tandhygienist
 • Tandtekniker
 • Trädgårdsingenjör

Måste läsa Matematik 3 och Naturkunskap 2 eller Biologi 1 + Kemi 1 + Fysik 1a:

 • Agronom
 • Landskapsarkitekt

Måste läsa Matematik 3:

 • Civilekonom

Måste läsa Matematik 3 och Moderna språk – aktuellt språk 3:

 • Civilekonom typ 2

Inte behörig

För att bli behörig måste du läsa utökat program eller läsa på komvux eller tekniskt basår.

 • Agronom typ 2
 • Apotekare
 • Biomedicinsk analytiker
 • Brandingenjör
 • Civilingenjör
 • Civilingenjör typ 2
 • Civilingenjör typ 3
 • Hortonom
 • Högskoleingenjör
 • Jägmästare
 • Läkare
 • Ortopedingenjör
 • Receptarie
 • Sjukhusfysiker
 • Tandläkare
 • Veterinär

Vi har inte inkluderat lärarutbildningar. Du kan se dem här.

Ämnen

Ekonomiprogrammet