Guide

Behörigheterna man får av industri

Vad får man för behörighet av industritekniska programmet? Vi går igenom vilka högskoleutbildningar man blir behörig till från industri och vad som påverkar.

Senast uppdaterad: 21 december 2023

Här förklarar vi vilka högskoleutbildningar man blir behörig till om man läser industritekniska programmet på gymnasiet. Det är nämligen inte helt lätt. Vilka behörigheter man får beror också på vilken inriktning av industritekniska programmet man går, vilka individuella val man själv gör och vilka kurser skolan har lagt in i programmet samt erbjuder som val.

Behörigheter Industri, inriktning Driftsäkerhet och underhåll

Kan bli behörig

För att bli behörig behöver din skola erbjuda och du aktivt välja kurserna som krävs för behörighet.

Måste läsa Matematik 2, Matematik 3, Naturkunskap 1a2, Naturkunskap 2 alt.(Kemi 1+Fysik 1a och Samhällskunskap 1b:

 • Arkitekt

Måste läsa Biologi 1, Biologi 2, Fysik 1, Fysik 2, Kemi 1, Kemi 2, Matematik 2, Matematik 3 och Matematik 4:

 • Apotekare
 • Läkare
 • Tandläkare
 • Veterinär

Måste läsa Samhällskunskap 1b:

 • Studie- och yrkesvägledare

Måste läsa Historia 1b och Samhällskunskap 1b:

 • Jurist

Måste läsa Fysik 1, Matematik 2 och Matematik 3:

 • Sjöingenjör
 • Sjökapten

Måste läsa Matematik 2, Naturkunskap 1a2 och Naturkunskap 2 eller Biologi 1 + Kemi 1 + Fysik 1a:

 • Djursjukskötare
 • Hippolog
 • Landskapsingenjör
 • Lantmästare
 • Optiker
 • Skogsmästare
 • Skogstekniker
 • Trädgårdsingenjör

Måste läsa Matematik 2 och Samhällskunskap 1b:

 • Psykolog
 • Socionom

Måste läsa Matematik 2, Naturkunskap 1a2, Naturkunskap 2 eller Biologi 1 + Kemi 1 + Fysik 1a och Samhällskunskap 1b:

 • Arbetsterapeut
 • Audionom
 • Dietist
 • Fysioterapeut
 • Logoped
 • Röntgensjuksköterska
 • Sjuksköterska
 • Tandhygienist
 • Tandtekniker

Måste läsa Biologi 1, Fysik 1, Fysik 2, Kemi 1, Kemi 2, Matematik 2, Matematik 3 och Matematik 4:

 • Civilingenjör typ 3
 • Sjukhusfysiker

Måste läsa Matematik 2, Matematik 3, Naturkunskap 1a2, Naturkunskap 2 eller Biologi 1 + Kemi 1 + Fysik 1a och Samhällskunskap 1b:

 • Agronom
 • Landskapsarkitekt

Måste läsa Biologi 1, Biologi 2, Fysik 1a, Kemi 1, Kemi 2, Matematik 2, Matematik 3 och Matematik 4:

 • Agronom typ 2
 • Hortonom
 • Jägmästare
 • Receptarie

Måste läsa Fysik 1, Fysik 2, Kemi 1, Matematik 2, Matematik 3 och Matematik 4:

 • Brandingenjör
 • Civilingenjör

Måste läsa Fysik 1, Fysik 2, Kemi 1, Matematik 2 och Matematik 3c:

 • Högskoleingenjör
 • Ortopedingenjör

Måste läsa Matematik 2, Matematik 3 och Samhällskunskap 1b:

 • Civilekonom

Måste läsa Biologi 1, Biologi 2, Fysik 1a, Kemi 1, Kemi 2, Matematik 2 och Matematik 3:

 • Biomedicinsk analytiker

Måste läsa Matematik 2, Matematik 3, Moderna språk – aktuellt språk 1, Moderna språk – aktuellt språk 2, Moderna språk – aktuellt språk 3 och Samhällskunskap 1b:

 • Civilekonom typ 2

Inte behörig

För att bli behörig måste du läsa utökat program eller läsa på komvux eller tekniskt basår.

 • Civilingenjör typ 2

Behörigheter Industri, inriktning Processteknik

Kan bli behörig

För att bli behörig behöver din skola erbjuda och du aktivt välja kurserna som krävs för behörighet.

Måste läsa Matematik 2, Matematik 3, Naturkunskap 1a2, Naturkunskap 2 alt.(Kemi 1+Fysik 1a och Samhällskunskap 1b:

 • Arkitekt

Måste läsa Biologi 1, Biologi 2, Fysik 1, Fysik 2, Kemi 1, Kemi 2, Matematik 2, Matematik 3 och Matematik 4:

 • Apotekare
 • Läkare
 • Tandläkare
 • Veterinär

Måste läsa Samhällskunskap 1b:

 • Studie- och yrkesvägledare

Måste läsa Historia 1b och Samhällskunskap 1b:

 • Jurist

Måste läsa Fysik 1, Matematik 2 och Matematik 3:

 • Sjöingenjör
 • Sjökapten

Måste läsa Matematik 2, Naturkunskap 1a2 och Naturkunskap 2 eller Biologi 1 + Kemi 1 + Fysik 1a:

 • Djursjukskötare
 • Hippolog
 • Landskapsingenjör
 • Lantmästare
 • Optiker
 • Skogsmästare
 • Skogstekniker
 • Trädgårdsingenjör

Måste läsa Matematik 2 och Samhällskunskap 1b:

 • Psykolog
 • Socionom

Måste läsa Matematik 2, Naturkunskap 1a2, Naturkunskap 2 eller Biologi 1 + Kemi 1 + Fysik 1a och Samhällskunskap 1b:

 • Arbetsterapeut
 • Audionom
 • Dietist
 • Fysioterapeut
 • Logoped
 • Röntgensjuksköterska
 • Sjuksköterska
 • Tandhygienist
 • Tandtekniker

Måste läsa Biologi 1, Fysik 1, Fysik 2, Kemi 1, Kemi 2, Matematik 2, Matematik 3 och Matematik 4:

 • Civilingenjör typ 3
 • Sjukhusfysiker

Måste läsa Matematik 2, Matematik 3, Naturkunskap 1a2, Naturkunskap 2 eller Biologi 1 + Kemi 1 + Fysik 1a och Samhällskunskap 1b:

 • Agronom
 • Landskapsarkitekt

Måste läsa Biologi 1, Biologi 2, Fysik 1a, Kemi 1, Kemi 2, Matematik 2, Matematik 3 och Matematik 4:

 • Agronom typ 2
 • Hortonom
 • Jägmästare
 • Receptarie

Måste läsa Fysik 1, Fysik 2, Kemi 1, Matematik 2, Matematik 3 och Matematik 4:

 • Brandingenjör
 • Civilingenjör

Måste läsa Fysik 1, Fysik 2, Kemi 1, Matematik 2 och Matematik 3c:

 • Högskoleingenjör
 • Ortopedingenjör

Måste läsa Matematik 2, Matematik 3 och Samhällskunskap 1b:

 • Civilekonom

Måste läsa Biologi 1, Biologi 2, Fysik 1a, Kemi 1, Kemi 2, Matematik 2 och Matematik 3:

 • Biomedicinsk analytiker

Måste läsa Matematik 2, Matematik 3, Moderna språk – aktuellt språk 1, Moderna språk – aktuellt språk 2, Moderna språk – aktuellt språk 3 och Samhällskunskap 1b:

 • Civilekonom typ 2

Inte behörig

För att bli behörig måste du läsa utökat program eller läsa på komvux eller tekniskt basår.

 • Civilingenjör typ 2

Behörigheter Industri, inriktning Produkt och maskinteknik

Kan bli behörig

För att bli behörig behöver din skola erbjuda och du aktivt välja kurserna som krävs för behörighet.

Måste läsa Matematik 2, Matematik 3, Naturkunskap 1a2, Naturkunskap 2 alt.(Kemi 1+Fysik 1a och Samhällskunskap 1b:

 • Arkitekt

Måste läsa Biologi 1, Biologi 2, Fysik 1, Fysik 2, Kemi 1, Kemi 2, Matematik 2, Matematik 3 och Matematik 4:

 • Apotekare
 • Läkare
 • Tandläkare
 • Veterinär

Måste läsa Samhällskunskap 1b:

 • Studie- och yrkesvägledare

Måste läsa Historia 1b och Samhällskunskap 1b:

 • Jurist

Måste läsa Fysik 1, Matematik 2 och Matematik 3:

 • Sjöingenjör
 • Sjökapten

Måste läsa Matematik 2, Naturkunskap 1a2 och Naturkunskap 2 eller Biologi 1 + Kemi 1 + Fysik 1a:

 • Djursjukskötare
 • Hippolog
 • Landskapsingenjör
 • Lantmästare
 • Optiker
 • Skogsmästare
 • Skogstekniker
 • Trädgårdsingenjör

Måste läsa Matematik 2 och Samhällskunskap 1b:

 • Psykolog
 • Socionom

Måste läsa Matematik 2, Naturkunskap 1a2, Naturkunskap 2 eller Biologi 1 + Kemi 1 + Fysik 1a och Samhällskunskap 1b:

 • Arbetsterapeut
 • Audionom
 • Dietist
 • Fysioterapeut
 • Logoped
 • Röntgensjuksköterska
 • Sjuksköterska
 • Tandhygienist
 • Tandtekniker

Måste läsa Biologi 1, Fysik 1, Fysik 2, Kemi 1, Kemi 2, Matematik 2, Matematik 3 och Matematik 4:

 • Civilingenjör typ 3
 • Sjukhusfysiker

Måste läsa Matematik 2, Matematik 3, Naturkunskap 1a2, Naturkunskap 2 eller Biologi 1 + Kemi 1 + Fysik 1a och Samhällskunskap 1b:

 • Agronom
 • Landskapsarkitekt

Måste läsa Biologi 1, Biologi 2, Fysik 1a, Kemi 1, Kemi 2, Matematik 2, Matematik 3 och Matematik 4:

 • Agronom typ 2
 • Hortonom
 • Jägmästare
 • Receptarie

Måste läsa Fysik 1, Fysik 2, Kemi 1, Matematik 2, Matematik 3 och Matematik 4:

 • Brandingenjör
 • Civilingenjör

Måste läsa Fysik 1, Fysik 2, Kemi 1, Matematik 2 och Matematik 3c:

 • Högskoleingenjör
 • Ortopedingenjör

Måste läsa Matematik 2, Matematik 3 och Samhällskunskap 1b:

 • Civilekonom

Måste läsa Biologi 1, Biologi 2, Fysik 1a, Kemi 1, Kemi 2, Matematik 2 och Matematik 3:

 • Biomedicinsk analytiker

Måste läsa Matematik 2, Matematik 3, Moderna språk – aktuellt språk 1, Moderna språk – aktuellt språk 2, Moderna språk – aktuellt språk 3 och Samhällskunskap 1b:

 • Civilekonom typ 2

Inte behörig

För att bli behörig måste du läsa utökat program eller läsa på komvux eller tekniskt basår.

 • Civilingenjör typ 2

Behörigheter Industri, inriktning Svetsteknik

Kan bli behörig

För att bli behörig behöver din skola erbjuda och du aktivt välja kurserna som krävs för behörighet.

Måste läsa Matematik 2, Matematik 3, Naturkunskap 1a2, Naturkunskap 2 alt.(Kemi 1+Fysik 1a och Samhällskunskap 1b:

 • Arkitekt

Måste läsa Biologi 1, Biologi 2, Fysik 1, Fysik 2, Kemi 1, Kemi 2, Matematik 2, Matematik 3 och Matematik 4:

 • Apotekare
 • Läkare
 • Tandläkare
 • Veterinär

Måste läsa Samhällskunskap 1b:

 • Studie- och yrkesvägledare

Måste läsa Historia 1b och Samhällskunskap 1b:

 • Jurist

Måste läsa Fysik 1, Matematik 2 och Matematik 3:

 • Sjöingenjör
 • Sjökapten

Måste läsa Matematik 2, Naturkunskap 1a2 och Naturkunskap 2 eller Biologi 1 + Kemi 1 + Fysik 1a:

 • Djursjukskötare
 • Hippolog
 • Landskapsingenjör
 • Lantmästare
 • Optiker
 • Skogsmästare
 • Skogstekniker
 • Trädgårdsingenjör

Måste läsa Matematik 2 och Samhällskunskap 1b:

 • Psykolog
 • Socionom

Måste läsa Matematik 2, Naturkunskap 1a2, Naturkunskap 2 eller Biologi 1 + Kemi 1 + Fysik 1a och Samhällskunskap 1b:

 • Arbetsterapeut
 • Audionom
 • Dietist
 • Fysioterapeut
 • Logoped
 • Röntgensjuksköterska
 • Sjuksköterska
 • Tandhygienist
 • Tandtekniker

Måste läsa Biologi 1, Fysik 1, Fysik 2, Kemi 1, Kemi 2, Matematik 2, Matematik 3 och Matematik 4:

 • Civilingenjör typ 3
 • Sjukhusfysiker

Måste läsa Matematik 2, Matematik 3, Naturkunskap 1a2, Naturkunskap 2 eller Biologi 1 + Kemi 1 + Fysik 1a och Samhällskunskap 1b:

 • Agronom
 • Landskapsarkitekt

Måste läsa Biologi 1, Biologi 2, Fysik 1a, Kemi 1, Kemi 2, Matematik 2, Matematik 3 och Matematik 4:

 • Agronom typ 2
 • Hortonom
 • Jägmästare
 • Receptarie

Måste läsa Fysik 1, Fysik 2, Kemi 1, Matematik 2, Matematik 3 och Matematik 4:

 • Brandingenjör
 • Civilingenjör

Måste läsa Fysik 1, Fysik 2, Kemi 1, Matematik 2 och Matematik 3c:

 • Högskoleingenjör
 • Ortopedingenjör

Måste läsa Matematik 2, Matematik 3 och Samhällskunskap 1b:

 • Civilekonom

Måste läsa Biologi 1, Biologi 2, Fysik 1a, Kemi 1, Kemi 2, Matematik 2 och Matematik 3:

 • Biomedicinsk analytiker

Måste läsa Matematik 2, Matematik 3, Moderna språk – aktuellt språk 1, Moderna språk – aktuellt språk 2, Moderna språk – aktuellt språk 3 och Samhällskunskap 1b:

 • Civilekonom typ 2

Inte behörig

För att bli behörig måste du läsa utökat program eller läsa på komvux eller tekniskt basår.

 • Civilingenjör typ 2

Vi har inte inkluderat lärarutbildningar. Du kan se dem här.