Guide

Behörigheterna man får av teknik

Vad får man för behörighet av teknikprogrammet? Vi går igenom vilka högskoleutbildningar man blir behörig till från teknik och vad som påverkar.

Senast uppdaterad: 21 december 2023

Här förklarar vi vilka högskoleutbildningar man blir behörig till om man läser teknikprogrammet på gymnasiet. Det är nämligen inte helt lätt. Vilka behörigheter man får beror också på vilken inriktning av teknikprogrammet man går, vilka individuella val man själv gör och vilka kurser skolan har lagt in i programmet samt erbjuder som val.

Behörigheter Teknik, inriktning Design och produktutveckling

Behörig

 • Arkitekt
 • Civilekonom
 • Psykolog
 • Sjöingenjör
 • Sjökapten
 • Socionom
 • Studie- och yrkesvägledare

Kan bli behörig

För att bli behörig behöver din skola erbjuda och du aktivt välja kurserna som krävs för behörighet.

Måste läsa Biologi 1, Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2 och Matematik 4:

 • Apotekare
 • Läkare
 • Tandläkare
 • Veterinär

Måste läsa Historia 1b:

 • Jurist

Måste läsa Naturkunskap 1b och Naturkunskap 2 eller Biologi 1 + Kemi 1 + Fysik 1a:

 • Agronom
 • Arbetsterapeut
 • Dietist
 • Djursjukskötare
 • Fysioterapeut
 • Hippolog

Måste läsa Biologi 1, Fysik 2, Kemi 2 och Matematik 4:

 • Civilingenjör typ 3
 • Sjukhusfysiker

Måste läsa Naturkunskap 2 eller Biologi 1 + Kemi 1 + Fysik 1a:

 • Audionom
 • Landskapsarkitekt
 • Landskapsingenjör
 • Lantmästare
 • Logoped
 • Optiker
 • Röntgensjuksköterska
 • Sjuksköterska
 • Skogsmästare
 • Skogstekniker
 • Tandhygienist
 • Tandtekniker
 • Trädgårdsingenjör

Måste läsa Moderna språk – aktuellt språk 1, Moderna språk – aktuellt språk 2 och Moderna språk – aktuellt språk 3:

 • Civilekonom typ 2

Måste läsa Fysik 2 och Matematik 4:

 • Brandingenjör
 • Civilingenjör

Måste läsa Biologi 1, Biologi 2, Kemi 2 och Matematik 4:

 • Agronom typ 2
 • Hortonom
 • Jägmästare
 • Receptarie

Måste läsa Fysik 2:

 • Högskoleingenjör
 • Ortopedingenjör

Måste läsa Fysik 2, Matematik 4 och Moderna språk – aktuellt språk 3:

 • Civilingenjör typ 2

Måste läsa Biologi 1, Biologi 2 och Kemi 2:

 • Biomedicinsk analytiker

Behörigheter Teknik, inriktning Informations- och medieteknik

Behörig

 • Arkitekt
 • Civilekonom
 • Psykolog
 • Sjöingenjör
 • Sjökapten
 • Socionom
 • Studie- och yrkesvägledare

Kan bli behörig

För att bli behörig behöver din skola erbjuda och du aktivt välja kurserna som krävs för behörighet.

Måste läsa Biologi 1, Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2 och Matematik 4:

 • Apotekare
 • Läkare
 • Tandläkare
 • Veterinär

Måste läsa Historia 1b:

 • Jurist

Måste läsa Naturkunskap 1b och Naturkunskap 2 eller Biologi 1 + Kemi 1 + Fysik 1a:

 • Agronom
 • Arbetsterapeut
 • Dietist
 • Djursjukskötare
 • Fysioterapeut
 • Hippolog

Måste läsa Biologi 1, Fysik 2, Kemi 2 och Matematik 4:

 • Civilingenjör typ 3
 • Sjukhusfysiker

Måste läsa Naturkunskap 2 eller Biologi 1 + Kemi 1 + Fysik 1a:

 • Audionom
 • Landskapsarkitekt
 • Landskapsingenjör
 • Lantmästare
 • Logoped
 • Optiker
 • Röntgensjuksköterska
 • Sjuksköterska
 • Skogsmästare
 • Skogstekniker
 • Tandhygienist
 • Tandtekniker
 • Trädgårdsingenjör

Måste läsa Moderna språk – aktuellt språk 1, Moderna språk – aktuellt språk 2 och Moderna språk – aktuellt språk 3:

 • Civilekonom typ 2

Måste läsa Fysik 2 och Matematik 4:

 • Brandingenjör
 • Civilingenjör

Måste läsa Biologi 1, Biologi 2, Kemi 2 och Matematik 4:

 • Agronom typ 2
 • Hortonom
 • Jägmästare
 • Receptarie

Måste läsa Fysik 2:

 • Högskoleingenjör
 • Ortopedingenjör

Måste läsa Fysik 2, Matematik 4 och Moderna språk – aktuellt språk 3:

 • Civilingenjör typ 2

Måste läsa Biologi 1, Biologi 2 och Kemi 2:

 • Biomedicinsk analytiker

Behörigheter Teknik, inriktning Produktionsteknik

Behörig

 • Arkitekt
 • Civilekonom
 • Psykolog
 • Sjöingenjör
 • Sjökapten
 • Socionom
 • Studie- och yrkesvägledare

Kan bli behörig

För att bli behörig behöver din skola erbjuda och du aktivt välja kurserna som krävs för behörighet.

Måste läsa Biologi 1, Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2 och Matematik 4:

 • Apotekare
 • Läkare
 • Tandläkare
 • Veterinär

Måste läsa Historia 1b:

 • Jurist

Måste läsa Naturkunskap 1b och Naturkunskap 2 eller Biologi 1 + Kemi 1 + Fysik 1a:

 • Agronom
 • Arbetsterapeut
 • Dietist
 • Djursjukskötare
 • Fysioterapeut
 • Hippolog

Måste läsa Biologi 1, Fysik 2, Kemi 2 och Matematik 4:

 • Civilingenjör typ 3
 • Sjukhusfysiker

Måste läsa Naturkunskap 2 eller Biologi 1 + Kemi 1 + Fysik 1a:

 • Audionom
 • Landskapsarkitekt
 • Landskapsingenjör
 • Lantmästare
 • Logoped
 • Optiker
 • Röntgensjuksköterska
 • Sjuksköterska
 • Skogsmästare
 • Skogstekniker
 • Tandhygienist
 • Tandtekniker
 • Trädgårdsingenjör

Måste läsa Moderna språk – aktuellt språk 1, Moderna språk – aktuellt språk 2 och Moderna språk – aktuellt språk 3:

 • Civilekonom typ 2

Måste läsa Fysik 2 och Matematik 4:

 • Brandingenjör
 • Civilingenjör

Måste läsa Biologi 1, Biologi 2, Kemi 2 och Matematik 4:

 • Agronom typ 2
 • Hortonom
 • Jägmästare
 • Receptarie

Måste läsa Fysik 2:

 • Högskoleingenjör
 • Ortopedingenjör

Måste läsa Fysik 2, Matematik 4 och Moderna språk – aktuellt språk 3:

 • Civilingenjör typ 2

Måste läsa Biologi 1, Biologi 2 och Kemi 2:

 • Biomedicinsk analytiker

Behörigheter Teknik, inriktning Samhällsbyggande och miljö

Behörig

 • Arkitekt
 • Civilekonom
 • Psykolog
 • Sjöingenjör
 • Sjökapten
 • Socionom
 • Studie- och yrkesvägledare

Kan bli behörig

För att bli behörig behöver din skola erbjuda och du aktivt välja kurserna som krävs för behörighet.

Måste läsa Biologi 1, Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2 och Matematik 4:

 • Apotekare
 • Läkare
 • Tandläkare
 • Veterinär

Måste läsa Historia 1b:

 • Jurist

Måste läsa Naturkunskap 1b och Naturkunskap 2 eller Biologi 1 + Kemi 1 + Fysik 1a:

 • Agronom
 • Arbetsterapeut
 • Dietist
 • Djursjukskötare
 • Fysioterapeut
 • Hippolog

Måste läsa Biologi 1, Fysik 2, Kemi 2 och Matematik 4:

 • Civilingenjör typ 3
 • Sjukhusfysiker

Måste läsa Naturkunskap 2 eller Biologi 1 + Kemi 1 + Fysik 1a:

 • Audionom
 • Landskapsarkitekt
 • Landskapsingenjör
 • Lantmästare
 • Logoped
 • Optiker
 • Röntgensjuksköterska
 • Sjuksköterska
 • Skogsmästare
 • Skogstekniker
 • Tandhygienist
 • Tandtekniker
 • Trädgårdsingenjör

Måste läsa Moderna språk – aktuellt språk 1, Moderna språk – aktuellt språk 2 och Moderna språk – aktuellt språk 3:

 • Civilekonom typ 2

Måste läsa Fysik 2 och Matematik 4:

 • Brandingenjör
 • Civilingenjör

Måste läsa Biologi 1, Biologi 2, Kemi 2 och Matematik 4:

 • Agronom typ 2
 • Hortonom
 • Jägmästare
 • Receptarie

Måste läsa Fysik 2:

 • Högskoleingenjör
 • Ortopedingenjör

Måste läsa Fysik 2, Matematik 4 och Moderna språk – aktuellt språk 3:

 • Civilingenjör typ 2

Måste läsa Biologi 1, Biologi 2 och Kemi 2:

 • Biomedicinsk analytiker

Behörigheter Teknik, inriktning Teknikvetenskap

Behörig

 • Arkitekt
 • Brandingenjör
 • Civilekonom
 • Civilingenjör
 • Högskoleingenjör
 • Ortopedingenjör
 • Psykolog
 • Sjöingenjör
 • Sjökapten
 • Socionom
 • Studie- och yrkesvägledare

Kan bli behörig

För att bli behörig behöver din skola erbjuda och du aktivt välja kurserna som krävs för behörighet.

Måste läsa Biologi 1, Biologi 2 och Kemi 2:

 • Agronom typ 2
 • Apotekare
 • Biomedicinsk analytiker
 • Hortonom
 • Jägmästare
 • Läkare
 • Receptarie
 • Tandläkare
 • Veterinär

Måste läsa Historia 1b:

 • Jurist

Måste läsa Naturkunskap 1b och Naturkunskap 2 eller Biologi 1 + Kemi 1 + Fysik 1a:

 • Agronom
 • Arbetsterapeut
 • Dietist
 • Djursjukskötare
 • Fysioterapeut
 • Hippolog

Måste läsa Biologi 1 och Kemi 2:

 • Civilingenjör typ 3
 • Sjukhusfysiker

Måste läsa Naturkunskap 2 eller Biologi 1 + Kemi 1 + Fysik 1a:

 • Audionom
 • Landskapsarkitekt
 • Landskapsingenjör
 • Lantmästare
 • Logoped
 • Optiker
 • Röntgensjuksköterska
 • Sjuksköterska
 • Skogsmästare
 • Skogstekniker
 • Tandhygienist
 • Tandtekniker
 • Trädgårdsingenjör

Måste läsa Moderna språk – aktuellt språk 1, Moderna språk – aktuellt språk 2 och Moderna språk – aktuellt språk 3:

 • Civilekonom typ 2

Måste läsa Moderna språk – aktuellt språk 3:

 • Civilingenjör typ 2

Vi har inte inkluderat lärarutbildningar. Du kan se dem här.

Ämnen

Teknikprogrammet