Guide

Behörigheterna man får av vård och omsorg

Vad får man för behörighet av vård- och omsorgsprogrammet? Vi går igenom vilka högskoleutbildningar man blir behörig till från vård och omsorg och vad som påverkar.

Senast uppdaterad: 21 december 2023

Här förklarar vi vilka högskoleutbildningar man blir behörig till om man läser vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet. Det är nämligen inte helt lätt. Vilka behörigheter man får beror också på vilken inriktning av vård- och omsorgsprogrammet man går, vilka individuella val man själv gör och vilka kurser skolan har lagt in i programmet samt erbjuder som val.

Behörigheter Vård och omsorg, inriktning Vård och omsorg

Behörig

 • Studie- och yrkesvägledare

Kan bli behörig

För att bli behörig behöver din skola erbjuda och du aktivt välja kurserna som krävs för behörighet.

Måste läsa Matematik 2 och Matematik 3:

 • Agronom
 • Arkitekt
 • Civilekonom
 • Landskapsarkitekt

Måste läsa Historia 1b:

 • Jurist

Måste läsa Fysik 1, Matematik 2 och Matematik 3:

 • Sjöingenjör
 • Sjökapten

Måste läsa Matematik 2:

 • Arbetsterapeut
 • Audionom
 • Dietist
 • Djursjukskötare
 • Fysioterapeut
 • Hippolog
 • Landskapsingenjör
 • Lantmästare
 • Logoped
 • Optiker
 • Psykolog
 • Sjuksköterska
 • Skogsmästare
 • Skogstekniker
 • Socionom
 • Tandhygienist
 • Tandtekniker
 • Trädgårdsingenjör

Måste läsa Matematik 2, Matematik 3, Moderna språk – aktuellt språk 1, Moderna språk – aktuellt språk 2 och Moderna språk – aktuellt språk 3:

 • Civilekonom typ 2

Inte behörig

För att bli behörig måste du läsa utökat program eller läsa på komvux eller tekniskt basår.

 • Agronom typ 2
 • Apotekare
 • Biomedicinsk analytiker
 • Brandingenjör
 • Civilingenjör
 • Civilingenjör typ 2
 • Civilingenjör typ 3
 • Hortonom
 • Högskoleingenjör
 • Jägmästare
 • Läkare
 • Ortopedingenjör
 • Receptarie
 • Röntgensjuksköterska
 • Sjukhusfysiker
 • Tandläkare
 • Veterinär

Vi har inte inkluderat lärarutbildningar. Du kan se dem här.

Ämnen

Vård- och omsorgsprogrammet