Nordiska musikgymnasiet, Campus Manilla Gymnasium och Kitas Natur.