Metodologi

Syfte

Det kan vara svårt att navigera i gymnasievalet och speciellt när det kommer till att bedöma undervisningen. Saknar man som elev ett brett nätverk och stöd hemifrån blir det ännu svårare. Tomrummet fylls tyvärr ofta av rykten, antagningsgränser eller recensioner, som alla rent ut sagt är usla mått på utbildningskvalitet.

Våra rankningar finns för att göra utbildningsinformation som annars ligger utspritt djupt nere i olika databaser och rapporter tillgänglig för alla. Rankningarna sammanställer all information i ett enda mått där skolor kan jämföras med varandra. Rankningarna fungerar också som ett sätt att starta en tankeprocess hos elever om utbildningskvalitet som viktig urvalsgrund, något som visats vara starkt kopplat till social bakgrund.

Generell metodologi

Rankningarna bygger på offentlig data från Skolverket, Skolinspektionen och Statistiska Centralbyrån. Faktorer som är med i rankningen är till exempel: resultat på nationella prov, genomsnittliga avgångsbetygen utan extramerit (GBP), relationen mellan betyg på nationella prov och slutbetyg i samma kurs, andelen behöriga lärare, andelen elever som tar examen, resultat från skolinspektionens elev- samt lärarenkäter och arbetsmarknadsutfall.

Vad används inte i rankningen? Endast delar av den information som finns på plattformen eller i våra datakällor används i rankningen. Exempel på saker som inte används i rankningen är: antagningsgränser, könsfördelning, antal elever, plats, praktiskt (datorer, mat m.m.), huvudmannens juridiska form, elevernas bakgrund, hur länge skolan funnits eller hur många som söker till skolan.

Rådatan justeras för att säkerställa jämförbarheten och validiteten. För små datamängder utesluts för att säkerställa att resultaten är statistiskt signifikanta. Datan för nationella prov justeras så att resultaten är jämförbara med varandra. Statistiken justeras också efter program då exempelvis genomsnittsbetygen varierar mellan program. Resultaten från alla olika faktorer summeras utifrån vikt och vilket ger rankningen.

Rankningar för program

Rankningarna per program använder samma grund men utgår endast från datan från det programmet. Vikten av olika faktorer varierar också mellan program, exempelvis är arbetsmarknadsstatistiken viktigare för de praktiska programmen.

Är du en SÖP (skolpolitiskt överintresserad person)?

Vi med. Hör gärna av dig med frågor eller funderingar. Vi ser återkoppling som centralt för vår verksamhet och bjuder gärna på kaffe. Hör av dig till Frans Björnsson, VD på frans@ednia.se.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet