Åbyskolan

Kommunal ·

Storgatan 9, Klippan

Åbyskolan är ett gymnasium i Klippan som har programmen Natur, Samhälle, Ekonomi, Barn och fritid samt Försäljning och service. Antagningspoängen 2023 för Åbyskolan var mellan 0 och 97,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 97,5 meritpoäng för Försäljning och service. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

120

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap

 

120

Samhällsvetenskap

 

120

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi

 

120

Juridik

 

120

Barn- och fritidsprogrammet

Antagningsgräns

Fritid och hälsa

 

80

Pedagogiskt och socialt arbete

 

80

Försäljning- och serviceprogrammet

Antagningsgräns

Försäljning och service

 

97.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

68/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (13,9)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

85 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

84 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 195 svar, 86 % svarsfrekvens

Studiero

6,2

Trygghet

8,2

Stöd

6,7

Elevnöjdhet

7,2

Antal elever på skolan

502 elever

Könsfördelning

58 % tjejer

42 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

55 %

Jobbar

24 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

21 %

Tre år efter

Studerar

58 %

Jobbar

31 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

11 %

Fem år efter

Studerar

44 %

Jobbar

39 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

17 %

Plats

Klippans Kommun är skolägare

3 gymnasieskolor

955 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Klippans Kommun som är en kommunal skolägare.