Academy of Music and Business Tingsryd

Fristående ·

Linnerydsvägen 6, Tingsryd

Academy of Music and Business Tingsryd är ett gymnasium i Tingsryd som har programmen Estet och Introduktion. Antagningspoängen 2023 för Academy of Music and Business Tingsryd var mellan 135 och 175 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 175 meritpoäng för Estet, inriktning musik. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Estetiska programmet

Antagningsgräns

Musik

 

SPETS

Du ges möjligheten att fördjupa dig och läsa högskolekurser i ämnet. Spetsutbildning innebär att programet också är riksrekryterande

SPETS

175

Introduktionsprogrammet

Antagningsgräns

Estetiska programmet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

135

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

70/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (13,2)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

86 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

64 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 31 svar, 70 % svarsfrekvens

Studiero

6,2

Trygghet

7,7

Stöd

6,3

Elevnöjdhet

8

Antal elever på skolan

137 elever

Könsfördelning

45 % tjejer

55 % killar

Plats

Academy of Music and Business Education Tingsryd AB är skolägare

1 gymnasieskola

137 elever totalt

Fristående skolägare

Skolan drivs av Academy of Music and Business Education Tingsryd AB som är en fristående skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet