Academy of Music and Business Vara

Fristående ·

Allégatan 53, Vara

Academy of Music and Business Vara är ett gymnasium i Vara som har programmen Estet och Introduktion. Antagningspoängen 2023 för Academy of Music and Business Vara var 190 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 190 meritpoäng för Introduktion, inriktning estetiska programmet. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Estetiska programmet

Antagningsgräns

Musik

 

SPETS

Du ges möjligheten att fördjupa dig och läsa högskolekurser i ämnet. Spetsutbildning innebär att programet också är riksrekryterande

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

SPETS

PROV

152.5

Introduktionsprogrammet

Antagningsgräns

Estetiska programmet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

190

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

63/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (14,3)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

81 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

69 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,7

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 27 svar, 84 % svarsfrekvens

Studiero

8,3

Trygghet

8,9

Stöd

6,8

Elevnöjdhet

8,9

Antal elever på skolan

124 elever

Könsfördelning

58 % tjejer

42 % killar

Plats

Academy of Music and Business Education Vara AB är skolägare

1 gymnasieskola

124 elever totalt

Fristående skolägare

Skolan drivs av Academy of Music and Business Education Vara AB som är en fristående skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet