Ådalsskolan

Kommunal ·

Limstagatan 18, Kramfors

Ådalsskolan är ett gymnasium i Kramfors som har programmen Natur, Samhälle, Estet, Teknik, El och energi, Naturbruk, Barn och fritid, Försäljning och service, Fordon och transport, Hantverk, Bygg och anläggning, Vård och omsorg, Restaurang och livsmedel, Hotell och turism, Introduktion samt Industri. Antagningspoängen 2023 för Ådalsskolan var mellan 0 och 190 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 190 meritpoäng för Naturbruk, inriktning hästhållning. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

165

Naturvetenskap och samhälle

 

165

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap

 

170

Samhällsvetenskap

 

170

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Design och produktutveckling

 

140

Informations- och medieteknik

 

140

Estetiska programmet

Antagningsgräns

Estetik och media

 

152.5

El- och energiprogrammet

Antagningsgräns

Dator- och kommunikationsteknik

 

97.5

Elteknik

 

97.5

Naturbruksprogrammet

Antagningsgräns

Djurvård

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

172.5

Hästhållning

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

190

Lantbruk

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

180

Trädgård

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

80

Barn- och fritidsprogrammet

Antagningsgräns

Fritid och hälsa

 

112.5

Pedagogiskt och socialt arbete

 

112.5

Försäljning- och serviceprogrammet

Antagningsgräns

Försäljning och service

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

80

Fordons- och transportprogrammet

Antagningsgräns

Personbil

 

130

Hantverksprogrammet

Antagningsgräns

Frisör, barberare och hår- och makeupstylist, Frisör

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

85

Bygg- och anläggningsprogrammet

Antagningsgräns

Husbyggnad

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

85

Vård- och omsorgsprogrammet

Antagningsgräns

Vård och omsorg

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

80

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Antagningsgräns

Kök och servering

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

80

Hotell- och turismprogrammet

Antagningsgräns

Hotell och turism

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

80

Industritekniska programmet

Antagningsgräns

Produkt och maskinteknik

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

127.5

Svetsteknik

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

127.5

Introduktionsprogrammet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

0

Barn- och fritidsprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Barn- och fritidsprogrammet

 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

0

El- och energiprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

El- och energiprogrammet

 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

0

Fordons- och transportprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Fordons- och transportprogrammet

 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

0

Försäljning och service

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Hantverksprogrammet inriktning textil design

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Naturbruksprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Vård och omsorg

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Vård och omsorg

 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

62/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (13,9)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Hög

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

85 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

80 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 113 svar, 80 % svarsfrekvens

Studiero

7

Trygghet

7,8

Stöd

6

Elevnöjdhet

6,3

Antal elever på skolan

543 elever

Könsfördelning

50 % tjejer

50 % killar

Plats

Kramfors Kommun är skolägare

2 gymnasieskolor

614 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Kramfors Kommun som är en kommunal skolägare.