Agnesfrids Gymnasium

Kommunal ·

Agnesfridsvägen 184, Malmö

Agnesfrids Gymnasium är ett gymnasium i Malmö som har programmet Fordon och transport. Antagningspoängen 2023 för Agnesfrids Gymnasium var 0 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 0 meritpoäng för Fordon och transport, inriktning allmän. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Fordons- och transportprogrammet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

0

Transport

 

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

64/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

D (12,8)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

-

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

73 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

79 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 30 svar, 65 % svarsfrekvens

Studiero

5,4

Trygghet

6,2

Stöd

6,4

Elevnöjdhet

5,1

Antal elever på skolan

220 elever

Könsfördelning

8 % tjejer

92 % killar

Plats

Malmö Kommun är skolägare

10 gymnasieskolor

6326 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Malmö Kommun som är en kommunal skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet