Åkrahällskolan

Kommunal ·

Mossvägen 10, Nybro

Åkrahällskolan är ett gymnasium i Nybro som har programmen Natur, Samhälle, Ekonomi, Teknik, El och energi, Barn och fritid, Fordon och transport, Hantverk, Vård och omsorg samt Introduktion. Antagningspoängen 2023 för Åkrahällskolan var mellan 0 och 195 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 195 meritpoäng för Ekonomi. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

175

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap

 

172.5

Samhällsvetenskap

 

172.5

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi

 

195

Juridik

 

195

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Design och produktutveckling

 

177.5

Informations- och medieteknik

 

177.5

Teknikvetenskap

 

177.5

El- och energiprogrammet

Antagningsgräns

Elteknik

 

167.5

Barn- och fritidsprogrammet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

192.5

Fordons- och transportprogrammet

Antagningsgräns

Transport

 

162.5

Hantverksprogrammet

Antagningsgräns

Finsnickeri

 

137.5

Övriga hantverk, glasblåsare

 

RIKS

Går att söka från hela landet.

RIKS

0

Vård- och omsorgsprogrammet

Antagningsgräns

Vård och omsorg

 

185

Introduktionsprogrammet

Antagningsgräns

Barn- och fritidsprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Fordons- och transportprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Hantverksprogrammet inriktning finsnickeri

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

145

Individuellt alternativ

 

IMA

Utformas för enskild elev.

IMA

0

Språkintroduktion

 

IMS

Fokus på svenska språket.

IMS

0

Vård och omsorg

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

177.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

63/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (14,1)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

81 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

81 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 100 svar, 89 % svarsfrekvens

Studiero

6,8

Trygghet

8,4

Stöd

7,1

Elevnöjdhet

7,1

Antal elever på skolan

387 elever

Könsfördelning

36 % tjejer

64 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

53 %

Jobbar

27 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

20 %

Tre år efter

Studerar

54 %

Jobbar

43 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

3 %

Fem år efter

Studerar

30 %

Jobbar

63 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

7 %

Plats

Nybro Kommun är skolägare

1 gymnasieskola

387 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Nybro Kommun som är en kommunal skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet