Alströmergymnasiet

Kommunal ·

Teatergatan 13, Alingsås

Alströmergymnasiet är ett gymnasium i Alingsås som har programmen Natur, Samhälle, Ekonomi, Estet, Teknik, El och energi, Barn och fritid, Försäljning och service, Bygg och anläggning, Vård och omsorg, Restaurang och livsmedel samt Introduktion. Antagningspoängen 2023 för Alströmergymnasiet var mellan 0 och 147,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 147,5 meritpoäng för El och energi, inriktning automation. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

0

Naturvetenskap och samhälle

 

0

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap

 

0

Medier, information och kommunikation

 

0

Samhällsvetenskap

 

0

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi

 

0

Juridik

 

0

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Design och produktutveckling

 

0

Informations- och medieteknik

 

0

Estetiska programmet

Antagningsgräns

Dans

 

0

Musik

 

0

El- och energiprogrammet

Antagningsgräns

Automation

 

147.5

Elteknik

 

147.5

Barn- och fritidsprogrammet

Antagningsgräns

Pedagogiskt och socialt arbete

 

117.5

Försäljning- och serviceprogrammet

Antagningsgräns

Försäljning och service

 

0

Bygg- och anläggningsprogrammet

Antagningsgräns

Husbyggnad

 

0

Mark och anläggning

 

0

Måleri

 

0

Vård- och omsorgsprogrammet

Antagningsgräns

Vård och omsorg

 

0

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Antagningsgräns

Kök och servering

 

0

Introduktionsprogrammet

Antagningsgräns

Individuellt alternativ

 

IMA

Utformas för enskild elev.

IMA

0

Språkintroduktion

 

IMS

Fokus på svenska språket.

IMS

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

68/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C (14,5)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

82 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

86 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,8

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 366 svar, 80 % svarsfrekvens

Studiero

6,3

Trygghet

8

Stöd

6,4

Elevnöjdhet

7

Antal elever på skolan

1295 elever

Könsfördelning

46 % tjejer

54 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

41 %

Jobbar

34 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

25 %

Tre år efter

Studerar

48 %

Jobbar

40 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

12 %

Fem år efter

Studerar

48 %

Jobbar

41 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

11 %

Plats

Alingsås Kommun är skolägare

1 gymnasieskola

1295 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Alingsås Kommun som är en kommunal skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet