Älvdalens Utbildningscentrum

Fristående ·

Buskoviusvägen 7, Älvdalen

Älvdalens Utbildningscentrum är ett gymnasium i Älvdalen som har programmen Naturbruk, Fordon och transport, Bygg och anläggning samt Introduktion. Antagningspoängen 2023 för Älvdalens Utbildningscentrum var mellan 0 och 180 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 180 meritpoäng för Fordon och transport, inriktning transport. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturbruksprogrammet

Antagningsgräns

Naturturism, Fiske

 

105

Naturturism, Äventyr

 

137.5

Skogsbruk, Jakt

 

140

Skogsbruk, Skog

 

172.5

Fordons- och transportprogrammet

Antagningsgräns

Transport

 

180

Bygg- och anläggningsprogrammet

Antagningsgräns

Anläggningsfordon

 

170

Introduktionsprogrammet

Antagningsgräns

Naturbruksprogrammet

 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

0

Naturbruksprogrammet, Fiske

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

92.5

Naturbruksprogrammet, Jakt

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

72.5

Naturbruksprogrammet, Skog

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

175

Naturbruksprogrammet, Äventyr

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

54/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (13,4)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Hög

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

81 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

44 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,4

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 103 svar, 84 % svarsfrekvens

Studiero

6,6

Trygghet

8,5

Stöd

7,5

Elevnöjdhet

8,2

Antal elever på skolan

352 elever

Könsfördelning

29 % tjejer

71 % killar

Plats

Älvdalens Utbildningscentrum AB är skolägare

1 gymnasieskola

352 elever totalt

Fristående skolägare

Skolan drivs av Älvdalens Utbildningscentrum AB som är en fristående skolägare.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet