Amerikanska Gymnasiet Göteborg

Fristående ·

Anders Personsgatan 18, Göteborg

Amerikanska Gymnasiet Göteborg är ett gymnasium i Göteborg, Centrum som har programmen Natur, Samhälle, Ekonomi och Teknik. Antagningspoängen 2023 för Amerikanska Gymnasiet Göteborg var mellan 190 och 243 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 243 meritpoäng för Natur, inriktning naturvetenskap och samhälle. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

243

Naturvetenskap och samhälle

 

243

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap

 

215.5

Medier, information och kommunikation

 

215.5

Samhällsvetenskap

 

215.5

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi

 

207.5

Juridik

 

207.5

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Informations- och medieteknik

 

190

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

41/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C (15,2)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

-

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

78 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,7

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 83 svar, 50 % svarsfrekvens

Studiero

6,7

Trygghet

7,7

Stöd

4,9

Elevnöjdhet

5,6

Antal elever på skolan

477 elever

Könsfördelning

53 % tjejer

47 % killar

Plats

Amerikanska Gymnasiet i Sverige AB är skolägare

5 gymnasieskolor

966 elever totalt

Fristående skolägare

Skolan drivs av Amerikanska Gymnasiet i Sverige AB som är en fristående skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet