Amerikanska Gymnasiet Stora Essingen

Fristående ·

Segelbåtsvägen 9, Stockholm

Amerikanska Gymnasiet Stora Essingen, tidigare Amerikanska Gymnasiet Stockholm, är ett gymnasium i Stockholm, Stora Essingen som har programmen Natur, Samhälle, Ekonomi och Teknik. Antagningspoängen 2023 för Amerikanska Gymnasiet Stora Essingen var mellan 207,5 och 255 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 255 meritpoäng för Natur, inriktning naturvetenskap och samhälle. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

255

Naturvetenskap och samhälle

 

255

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap

 

222.5

Medier, information och kommunikation

 

222.5

Samhällsvetenskap

 

222.5

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi

 

210

Juridik

 

210

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Informations- och medieteknik

 

207.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

-

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

-

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

-

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

-

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

78 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Antal elever på skolan

346 elever

Könsfördelning

53 % tjejer

47 % killar

Praktiskt

Bibliotek

Obemannat skolbibliotek.

Skollunch

Matsal på skolan.

Idrottssal

Idrottssal utanför skolan.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Elevhälsa

Deltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Plats

Amerikanska Gymnasiet i Sverige AB är skolägare

5 gymnasieskolor

966 elever totalt

Fristående skolägare

Skolan drivs av Amerikanska Gymnasiet i Sverige AB som är en fristående skolägare.