Amerikanska Gymnasiet Stora Essingen

Teknikprogrammet

Teknikprogrammet

Inriktning

Informations- och medieteknik

Preliminär antagningspoäng 2024MedianAntal antagna elever
21524525

Brukar förändras med från preliminär

-25 - 37,5merit

Hur mycket antagningsgränsen förändrats från den preliminära till den slutgiltiga de senaste tre åren.

Historiska slutantagningspoäng

Antagningspoäng
262,5
260
207,5

2021

2022

2023

Fakta

Könsfördelning

21 % tjejer

79 % killar

Andra besökte även