Anders Ljungstedts Gymnasium

Kommunal ·

Anders Ljungstedts gata 1, Linköping

Anders Ljungstedts Gymnasium är ett gymnasium i Linköping som har programmen El och energi, Fordon och transport, Hantverk, Bygg och anläggning, Restaurang och livsmedel, VVS och fastighet, Introduktion, Industri samt Flygteknik. Antagningspoängen 2023 för Anders Ljungstedts Gymnasium var mellan 0 och 245 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 245 meritpoäng för Fordon och transport, inriktning personbil. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

El- och energiprogrammet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

190

Automation

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

192.5

Elteknik

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

217.5

Fordons- och transportprogrammet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

107.5

Karosseri och lackering

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

142.5

Lastbil och mobila maskiner

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

195

Personbil

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

245

Hantverksprogrammet

Antagningsgräns

Frisör, barberare och hår- och makeupstylist

 

112.5

Frisör, barberare och hår- och makeupstylist

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

167.5

Bygg- och anläggningsprogrammet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

85

Anläggningsfordon

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

180

Husbyggnad

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

155

Mark och anläggning

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

0

Måleri

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

190

Plåtslageri

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

165

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

92.5

Bageri och konditori

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

192.5

Kök och servering

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

197.5

VVS- och fastighetsprogrammet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

182.5

Fastighet

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

0

VVS

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

115

Industritekniska programmet

Antagningsgräns

Produkt och maskinteknik

 

170

Produkt och maskinteknik

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

0

Svetsteknik

 

110

Svetsteknik

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

90

Flygteknikutbildningen

Antagningsgräns

Flygplan

 

RIKS

Går att söka från hela landet.

RIKS

242.5

Introduktionsprogrammet

Antagningsgräns

Bygg- och anläggningsprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

70

Bygg- och anläggningsprogrammet

 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

25

El- och energiprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

El- och energiprogrammet

 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

0

Fordons- och transportprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

100

Fordons- och transportprogrammet

 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

0

Hantverksprogrammet, frisör, barberare och hår- och makeupstylist

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Hantverksprogrammet, frisör, barberare och hår- och makeupstylist

 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

0

Industritekniska programmet, produkt och maskinteknik

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Industritekniska programmet, produkt och maskinteknik

 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

42.5

Industritekniska programmet, svetsteknik

 

SVE

Särskild variant av programet inom det estetiska området som inte är en av de nationella inriktingarna.

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

SVE

PROV

IMV

85

Industritekniska programmet, svetsteknik

 

SVE

Särskild variant av programet inom det estetiska området som inte är en av de nationella inriktingarna.

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

SVE

IMY

0

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

100

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

0

VVS- och fastighetsprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

72.5

VVS- och fastighetsprogrammet

 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

59/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (13,6)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Hög

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

84 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

98 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,4

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 264 svar, 74 % svarsfrekvens

Studiero

6,5

Trygghet

7,4

Stöd

6,9

Elevnöjdhet

7,1

Antal elever på skolan

966 elever

Könsfördelning

32 % tjejer

68 % killar

Plats

Linköpings Kommun är skolägare

7 gymnasieskolor

4614 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Linköpings Kommun som är en kommunal skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet