Anderstorpsgymnasiet

Kommunal ·

Gymnasievägen 5, Skellefteå

Anderstorpsgymnasiet är ett gymnasium i Skellefteå som har programmen Samhälle, Estet, Barn och fritid, Försäljning och service, Fordon och transport, Bygg och anläggning, Restaurang och livsmedel, VVS och fastighet samt Hotell och turism. Antagningspoängen 2023 för Anderstorpsgymnasiet var mellan 0 och 207,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 207,5 meritpoäng för Bygg och anläggning, inriktning allmän. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap

 

160

Samhällsvetenskap

 

160

Estetiska programmet

Antagningsgräns

Bild och formgivning

 

137.5

Dans

 

120

Estetik och media

 

172.5

Musik

 

177.5

Teater

 

145

Barn- och fritidsprogrammet

Antagningsgräns

Pedagogiskt och socialt arbete

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

165

Försäljning- och serviceprogrammet

Antagningsgräns

Försäljning och service

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

120

Fordons- och transportprogrammet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

117.5

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

200

Bygg- och anläggningsprogrammet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

207.5

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

192.5

Husbyggnad

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

137.5

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Antagningsgräns

Kök och servering

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

137.5

VVS- och fastighetsprogrammet

Antagningsgräns

Fastighet

 

177.5

Hotell- och turismprogrammet

Antagningsgräns

Hotell och turism

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

157.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

64/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (14,4)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Hög

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

82 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

82 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 350 svar, 82 % svarsfrekvens

Studiero

6,2

Trygghet

8,1

Stöd

6,4

Elevnöjdhet

6,9

Antal elever på skolan

1232 elever

Könsfördelning

56 % tjejer

44 % killar

Plats

Skellefteå Kommun är skolägare

5 gymnasieskolor

2225 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Skellefteå Kommun som är en kommunal skolägare.