Ansgargymnasiet

Fristående ·

Axel Johanssons gata 3, Uppsala

Ansgargymnasiet är ett gymnasium i Uppsala som har programmen Natur, Samhälle, Ekonomi, Estet, Teknik samt Försäljning och service. Antagningspoängen 2023 för Ansgargymnasiet var mellan 0 och 207 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 207 meritpoäng för Teknik, inriktning teknikvetenskap. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

175

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Samhällsvetenskap

 

155

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi

 

195

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Teknikvetenskap

 

207

Estetiska programmet

Antagningsgräns

Musik

 

182

Teater

 

120

Försäljning- och serviceprogrammet

Antagningsgräns

Försäljning och service

 

85

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

41/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (13,9)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

84 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

77 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 15 svar, 58 % svarsfrekvens

Studiero

6,7

Trygghet

7,6

Stöd

7,6

Elevnöjdhet

8

Antal elever på skolan

98 elever

Könsfördelning

40 % tjejer

60 % killar

Plats

Ansgarskolorna AB är skolägare

1 gymnasieskola

98 elever totalt

Fristående skolägare

Skolan drivs av Ansgarskolorna AB som är en fristående skolägare.