Aranäsgymnasiet

Kommunal ·

Gymnasiegatan 44, Kungsbacka

Aranäsgymnasiet är ett gymnasium i Kungsbacka som har programmen Natur, Samhälle, Estet, Teknik, Bygg och anläggning, Vård och omsorg, International Baccalaureate samt Introduktion. Antagningspoängen 2023 för Aranäsgymnasiet var mellan 0 och 334 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 334 meritpoäng för Estet, inriktning musik. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

238

Bild

 

SVE

Särskild variant av programet inom det estetiska området som inte är en av de nationella inriktingarna.

SVE

120

Musik

 

SVE

Särskild variant av programet inom det estetiska området som inte är en av de nationella inriktingarna.

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

SVE

PROV

517

Teater

 

SVE

Särskild variant av programet inom det estetiska området som inte är en av de nationella inriktingarna.

SVE

120

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap

 

213

Samhällsvetenskap

 

213

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Design och produktutveckling

 

233

Informations- och medieteknik

 

233

Samhällsbyggande och miljö

 

233

Teknikvetenskap

 

233

Estetiska programmet

Antagningsgräns

Bild och formgivning

 

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

397.5

Musik

 

334

Teater

 

120

Bygg- och anläggningsprogrammet

Antagningsgräns

Husbyggnad

 

80

Vård- och omsorgsprogrammet

Antagningsgräns

Vård och omsorg

 

80

International Baccalaureate

Antagningsgräns

International Baccalaureate

 

120

Introduktionsprogrammet

Antagningsgräns

Estetiska programmet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

110

Individuellt alternativ

 

IMA

Utformas för enskild elev.

IMA

0

Samhällsvetenskapsprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

177.5

Språkintroduktion

 

IMS

Fokus på svenska språket.

IMS

0

Vård och omsorg

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Yrkesintroduktion

 

ENSKILD

Skolan har markerat studievägen för enskild elev.

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

ENSKILD

IMY

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

70/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C (15,1)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

88 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

82 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 324 svar, 71 % svarsfrekvens

Studiero

6,5

Trygghet

7,9

Stöd

6,5

Elevnöjdhet

7,3

Antal elever på skolan

1575 elever

Könsfördelning

54 % tjejer

46 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

37 %

Jobbar

34 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

29 %

Tre år efter

Studerar

54 %

Jobbar

32 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

14 %

Fem år efter

Studerar

47 %

Jobbar

45 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

8 %

Plats

Kungsbacka Kommun är skolägare

2 gymnasieskolor

2995 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Kungsbacka Kommun som är en kommunal skolägare.