Arena Academy

Fristående ·

Hälsobrunnsgatan 6, Stockholm

Arena Academy, tidigare International IT College of Sweden (INIT College), är ett gymnasium i Stockholm, Vasastan som har programmen Natur, Samhälle, Ekonomi, Estet och Teknik. Antagningspoängen 2023 för Arena Academy var mellan 0 och 282,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 282,5 meritpoäng för Natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

282.5

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Medier, information och kommunikation

 

227.5

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi

 

212.5

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Informations- och medieteknik

 

205

Estetiska programmet

Antagningsgräns

Estetik och media

 

120

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

67/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

B-C (15,9)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

79 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

66 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,4

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 93 svar, 73 % svarsfrekvens

Studiero

7

Trygghet

7,8

Stöd

5,4

Elevnöjdhet

6,2

Antal elever på skolan

392 elever

Könsfördelning

43 % tjejer

57 % killar

Praktiskt

Bibliotek

Skolbibliotek med skolbibliotekarie.

Skollunch

Matkort som kan användas på närliggande restauranger.

Har matsal, men bistår ej med mat utöver matkorten.

Idrottssal

Idrottssal utanför skolan.

Idrott utövas i Högdalshallen.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Datorer får behållas efter studenten.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Plats

Edinit AB är skolägare

2 gymnasieskolor

569 elever totalt

Fristående skolägare

Skolan drivs av Edinit AB som är en fristående skolägare.