Bessemerskolan

Kommunal ·

Industrivägen 6, Sandviken

Bessemerskolan är ett gymnasium i Sandviken som har programmen Natur, Samhälle, Ekonomi, Estet, Teknik, El och energi, Barn och fritid, Försäljning och service, Fordon och transport, Bygg och anläggning, Vård och omsorg, Introduktion samt Industri. Antagningspoängen 2023 för Bessemerskolan var mellan 0 och 232,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 232,5 meritpoäng för Ekonomi. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

215

Naturvetenskap och samhälle

 

215

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap

 

190

Samhällsvetenskap

 

190

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi

 

232.5

Juridik

 

232.5

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Design och produktutveckling

 

150

Informations- och medieteknik

 

150

Estetiska programmet

Antagningsgräns

Estetik och media

 

0

El- och energiprogrammet

Antagningsgräns

Elteknik

 

177.5

Barn- och fritidsprogrammet

Antagningsgräns

Pedagogiskt och socialt arbete

 

82.5

Försäljning- och serviceprogrammet

Antagningsgräns

Försäljning och service

 

90

Fordons- och transportprogrammet

Antagningsgräns

Lastbil och mobila maskiner

 

175

Personbil

 

175

Transport

 

175

Bygg- och anläggningsprogrammet

Antagningsgräns

Husbyggnad

 

212.5

Mark och anläggning

 

212.5

Måleri

 

212.5

Vård- och omsorgsprogrammet

Antagningsgräns

Vård och omsorg

 

142.5

Industritekniska programmet

Antagningsgräns

Driftsäkerhet och underhåll

 

175

Svetsteknik

 

175

Introduktionsprogrammet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

0

Barn- och fritidsprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

77.5

Bygg- och anläggningsprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Ekonomiprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

El- och energiprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Estetiska programmet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Fordons- och transportprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Försäljning och service

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

155

Industritekniska programmet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Naturvetenskapsprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Samhällsvetenskapsprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Teknikprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

195

Vård och omsorg

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

80

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

65/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (14,5)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Hög

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

83 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

68 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 269 svar, 79 % svarsfrekvens

Studiero

7,2

Trygghet

8,1

Stöd

7,2

Elevnöjdhet

7,3

Antal elever på skolan

1021 elever

Könsfördelning

47 % tjejer

53 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

42 %

Jobbar

30 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

28 %

Tre år efter

Studerar

36 %

Jobbar

46 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

18 %

Fem år efter

Studerar

26 %

Jobbar

61 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

13 %

Plats

Sandvikens Kommun är skolägare

1 gymnasieskola

1021 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Sandvikens Kommun som är en kommunal skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet