Birger Sjöberggymnasiet

Kommunal ·

Idrottsgatan 3, Vänersborg

Birger Sjöberggymnasiet är ett gymnasium i Vänersborg som har programmen Natur, Samhälle, Ekonomi, Estet, Teknik, El och energi, Naturbruk, Barn och fritid, Fordon och transport, Vård och omsorg samt Introduktion. Antagningspoängen 2023 för Birger Sjöberggymnasiet var mellan 0 och 217,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 217,5 meritpoäng för Estet, inriktning musik. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

167.5

Naturvetenskap och samhälle

 

167.5

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap

 

162.5

Samhällsvetenskap

 

162.5

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi

 

140

Juridik

 

140

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Design och produktutveckling

 

165

Informations- och medieteknik

 

165

Estetiska programmet

Antagningsgräns

Musik

 

195.5

Musik

 

SPETS

Du ges möjligheten att fördjupa dig och läsa högskolekurser i ämnet. Spetsutbildning innebär att programet också är riksrekryterande

SPETS

217.5

El- och energiprogrammet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

183

Elteknik

 

RIKS

Går att söka från hela landet.

RIKS

210

Naturbruksprogrammet

Antagningsgräns

Hästhållning

 

80

Barn- och fritidsprogrammet

Antagningsgräns

Fritid och hälsa

 

80

Pedagogiskt och socialt arbete

 

80

Fordons- och transportprogrammet

Antagningsgräns

Karosseri och lackering

 

95

Personbil

 

95

Vård- och omsorgsprogrammet

Antagningsgräns

Vård och omsorg

 

122.5

Introduktionsprogrammet

Antagningsgräns

Barn- och fritidsprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

190

Barn- och fritidsprogrammet

 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

102.5

Estetiska programmet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

122.5

Fordons- och transportprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

177.5

Fordons- och transportprogrammet

 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

95.5

Individuellt alternativ

 

IMA

Utformas för enskild elev.

IMA

0

Samhällsvetenskapsprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

202.5

Språkintroduktion

 

IMS

Fokus på svenska språket.

IMS

0

Vård och omsorg

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

182.5

Vård och omsorg

 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

75.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

64/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (14)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

78 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

81 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 232 svar, 74 % svarsfrekvens

Studiero

6,4

Trygghet

7,8

Stöd

6,4

Elevnöjdhet

6,6

Antal elever på skolan

957 elever

Könsfördelning

44 % tjejer

56 % killar

Plats

Kunskapsförbundet Väst är skolägare

3 gymnasieskolor

2565 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Kunskapsförbundet Väst som är en kommunal skolägare.