Birgittaskolan i Linköping

1 / 2

Birgittaskolans gymnasium

Kommunal ·

Klostergatan 49, Linköping

Högskolestudier

Var eleverna på Birgittaskolans gymnasium studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Birgittaskolans gymnasium de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

  Utbildningar

  • Sjuksköterskeprogrammet

   23 %

  • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

   12 %

  • Högskoleingenjörsprogrammet

   6 %

  • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

   6 %

  • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

   5 %

  • Civilekonomprogrammet

   4 %

  • Förskollärarprogrammet

   4 %

  • Socionomprogrammet

   4 %

  • Ämneslärarprogrammet

   2 %

  • Biomedicinska analytikerprogrammet

   2 %

  Program

  Natur

  Antagningsgräns

  Allmän

   

  VIS

  Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

  VIS

  170

  Autismspektrum

   

  AST

  Anpassad för dig med autismspektrumtillstånd.

  AST

  155

  Samhälle

  Antagningsgräns

  Allmän

   

  VIS

  Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

  VIS

  165

  Autismspektrum

   

  AST

  Anpassad för dig med autismspektrumtillstånd.

  AST

  145

  Ekonomi

  Antagningsgräns

  Ekonomi

   

  142.5

  Barn och fritid

  Antagningsgräns

  Allmän

   

  VIS

  Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

  VIS

  105

  Fritid och hälsa

   

  LÄRLING

  Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

  LÄRLING

  165

  Pedagogiskt och socialt arbete

   

  LÄRLING

  Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

  LÄRLING

  185

  Försäljning och service

  Antagningsgräns

  Autismspektrum

   

  AST

  Anpassad för dig med autismspektrumtillstånd.

  AST

  100

  Vård och omsorg

  Antagningsgräns

  Vård och omsorg

   

  102.5

  Vård och omsorg

   

  LÄRLING

  Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

  LÄRLING

  82.5

  Introduktion

  Antagningsgräns

  Barn- och fritidsprogrammet

   

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  127.5

  Barn- och fritidsprogrammet

   

  IMY

  Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

  IMY

  80

  Ekonomiprogrammet

   

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  0

  Försäljning och service, autismspektrum

   

  AST

  Anpassad för dig med autismspektrumtillstånd.

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  AST

  IMV

  140

  Försäljning och service, autismspektrum, försäljning och service, autismspektrum

   

  AST

  Anpassad för dig med autismspektrumtillstånd.

  IMY

  Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

  AST

  IMY

  0

  Naturvetenskapsprogrammet

   

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  0

  Naturvetenskapsprogrammet, autismspektrum

   

  AST

  Anpassad för dig med autismspektrumtillstånd.

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  AST

  IMV

  0

  Om

  Birgittaskolans gymnasium är ett gymnasium i Linköping som har programmen natur, samhälle, ekonomi, barn och fritid, försäljning och service, vård och omsorg samt introduktion. Antagningspoängen 2023 för Birgittaskolans gymnasium var mellan 0 och 185 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 185 meritpoäng för barn och fritid, inriktning pedagogiskt och socialt arbete. Se alla antagningspoäng ovan.

  Fakta

  Utbildningsstatistik

  Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

  Nationella prov

  61/100

  Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

  Snittbetyg

  D(12,5)

  Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

  Betygsinflation

  Låg

  Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

  Tar examen

  69%

  Lärare

  Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

  Behöriga lärare

  88%

  Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

  Lärarnöjdhet

  6,3

  Elever

  Elevernas åsikter

  Baserat på 121 svar, 70 % svarsfrekvens

  Studiero

  6

  Trygghet

  7,3

  Stöd

  5,9

  Elevnöjdhet

  5,7

  Antal elever på skolan

  591 elever

  Könsfördelning

  61 % tjejer

  39 % killar

  Efter gymnasiet

  1 år efter studenten

  Studerar

  34 %

  Jobbar

  39 %

  Annat

  27 %

  3 år efter studenten

  Studerar

  51 %

  Jobbar

  39 %

  Annat

  10 %

  Plats

  Skolägare

  Linköpings Kommun

  7 gymnasieskolor

  Kommunal skolägare

  Birgittaskolans gymnasium drivs av Linköpings kommun som är en kommunal huvudman. De närmsta gymnasierna Linköpings kommun driver är Linköpings Idrottsgymnasium och S:t Lars Gymnasium.

  Andra besökte även

  Jobbar du på gymnasiet?

  Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.