Birgittaskolans gymnasium

Kommunal ·

Klostergatan 49, Linköping

Birgittaskolans gymnasium är ett gymnasium i Linköping som har programmen Natur, Samhälle, Ekonomi, Barn och fritid, Försäljning och service, Vård och omsorg samt Introduktion. Antagningspoängen 2023 för Birgittaskolans gymnasium var mellan 0 och 185 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 185 meritpoäng för Barn och fritid, inriktning pedagogiskt och socialt arbete. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

170

Autismspektrum

 

AST

Anpassad för dig med autismspektrumtillstånd.

AST

155

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

165

Autismspektrum

 

AST

Anpassad för dig med autismspektrumtillstånd.

AST

145

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi

 

142.5

Barn- och fritidsprogrammet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

105

Fritid och hälsa

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

165

Pedagogiskt och socialt arbete

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

185

Försäljning- och serviceprogrammet

Antagningsgräns

Autismspektrum

 

AST

Anpassad för dig med autismspektrumtillstånd.

AST

100

Vård- och omsorgsprogrammet

Antagningsgräns

Vård och omsorg

 

102.5

Vård och omsorg

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

82.5

Introduktionsprogrammet

Antagningsgräns

Barn- och fritidsprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

127.5

Barn- och fritidsprogrammet

 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

80

Ekonomiprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Försäljning och service, autismspektrum

 

AST

Anpassad för dig med autismspektrumtillstånd.

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

AST

IMV

140

Försäljning och service, autismspektrum, Försäljning och service, autismspektrum

 

AST

Anpassad för dig med autismspektrumtillstånd.

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

AST

IMY

0

Naturvetenskapsprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Naturvetenskapsprogrammet, autismspektrum

 

AST

Anpassad för dig med autismspektrumtillstånd.

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

AST

IMV

0

Samhällsvetenskapsprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Samhällsvetenskapsprogrammet, autismspektrum

 

AST

Anpassad för dig med autismspektrumtillstånd.

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

AST

IMV

0

Vård och omsorg

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

180

Vård och omsorg

 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

82.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

57/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

D (12,8)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

73 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

88 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,5

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 121 svar, 70 % svarsfrekvens

Studiero

6

Trygghet

7,3

Stöd

5,9

Elevnöjdhet

5,7

Antal elever på skolan

591 elever

Könsfördelning

61 % tjejer

39 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

47 %

Jobbar

40 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

13 %

Tre år efter

Studerar

45 %

Jobbar

47 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

8 %

Fem år efter

Studerar

30 %

Jobbar

63 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

7 %

Plats

Linköpings Kommun är skolägare

7 gymnasieskolor

4614 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Linköpings Kommun som är en kommunal skolägare.