Bobergsgymnasiet

Kommunal ·

Västra Skolgatan 6, Ånge

Bobergsgymnasiet är ett gymnasium i Ånge som har programmen Natur, Samhälle, Ekonomi, Teknik, El och energi, Barn och fritid, Försäljning och service, Fordon och transport, Bygg och anläggning, Vård och omsorg, Introduktion samt Industri. Antagningspoängen 2023 för Bobergsgymnasiet var mellan 0 och 230 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 230 meritpoäng för Natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

230

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap

 

175

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi

 

205

Juridik

 

205

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Informations- och medieteknik

 

230

El- och energiprogrammet

Antagningsgräns

Elteknik

 

187.5

Barn- och fritidsprogrammet

Antagningsgräns

Pedagogiskt och socialt arbete

 

215

Försäljning- och serviceprogrammet

Antagningsgräns

Försäljning och service

 

80

Fordons- och transportprogrammet

Antagningsgräns

Personbil

 

160

Bygg- och anläggningsprogrammet

Antagningsgräns

Husbyggnad

 

190

Måleri

 

190

Vård- och omsorgsprogrammet

Antagningsgräns

Vård och omsorg

 

135

Industritekniska programmet

Antagningsgräns

Svetsteknik

 

187.5

Introduktionsprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomiprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

El- och energiprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Fordons- och transportprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Försäljning och service

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Industritekniska programmet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Naturvetenskapsprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Programinriktat val, Mot bf

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

LÄRLING

IMV

0

Programinriktat val, Mot bygg- och anläggnngsprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Samhällsvetenskapsprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Språkintroduktion

 

IMS

Fokus på svenska språket.

IMS

0

Teknikprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Vård och omsorg

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

60/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C (15,2)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

85 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

69 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,3

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 51 svar, 88 % svarsfrekvens

Studiero

7,2

Trygghet

7,1

Stöd

5,3

Elevnöjdhet

5,8

Antal elever på skolan

251 elever

Könsfördelning

39 % tjejer

61 % killar

Plats

Ånge Kommun är skolägare

1 gymnasieskola

251 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Ånge Kommun som är en kommunal skolägare.