Bollerups Naturbruskgymnasium i Tomelilla
Bollerups Naturbruskgymnasium i Tomelilla
Bollerups Naturbruskgymnasium i Tomelilla
Bollerups Naturbruskgymnasium i Tomelilla
Bollerups Naturbruskgymnasium i Tomelilla

1 / 9

Bollerups Naturbruskgymnasium

Fristående, icke vinstdrivande ·

Bollerup, Tomelilla

Högskolestudier

Var eleverna på Bollerups Naturbruskgymnasium studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Bollerups Naturbruskgymnasium de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

  Utbildningar

  • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

   14 %

  • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

   11 %

  • Ämneslärarprogrammet

   8 %

  • Grundlärarprogrammet

   8 %

  • Kandidatprogram i biologi och miljövetenskap

   8 %

  • Civilekonomprogrammet

   5 %

  • Juristprogrammet

   5 %

  • Sjuksköterskeprogrammet

   5 %

  • Biomedicinska analytikerprogrammet

   3 %

  • Brandingenjörsprogrammet

   3 %

  Program

  Naturbruk
  InriktningAntagningspoäng
  Hästhållning 
  80
  Hästhållning, den unga hästens utveckling 

  SV

  Särskild variant av programet som inte är en av de nationella inriktingarna.

  SV

  180
  Lantbruk 
  200

  Om

  Bollerups Naturbruskgymnasium är ett gymnasium i Tomelilla som har programmet naturbruk. Antagningspoängen 2023 för Bollerups Naturbruskgymnasium var mellan 80 och 200 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 200 meritpoäng för naturbruk, inriktning lantbruk. Se alla antagningspoäng ovan.

  Fakta

  Utbildningsstatistik

  Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

  Nationella prov

  87/100

  Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

  Snittbetyg

  B-C(15,8)

  Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

  Betygsinflation

  Medel

  Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

  Tar examen

  95%

  Lärare

  Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

  Behöriga lärare

  75%

  Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

  Lärarnöjdhet

  7

  Elever

  Elevernas åsikter

  Baserat på 65 svar, 90 % svarsfrekvens

  Studiero

  6,9

  Trygghet

  8,2

  Stöd

  7,4

  Elevnöjdhet

  7,7

  Antal elever på skolan

  209 elever

  Könsfördelning

  66 % tjejer

  34 % killar

  Efter gymnasiet

  1 år efter studenten

  Studerar

  29 %

  Jobbar

  57 %

  Annat

  14 %

  3 år efter studenten

  Studerar

  30 %

  Jobbar

  62 %

  Annat

  8 %

  Plats

  Skolägare

  Bollerups lantbruksinstitut

  1 gymnasieskola

  Fristående, icke vinstdrivande

  Bollerups Naturbruskgymnasium drivs av Bollerups lantbruksinstitut som är en enskild huvudman.

  Andra besökte även

  Jobbar du på gymnasiet?

  Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.