Bollerups Naturbruskgymnasium

Fristående, icke vinstdrivande ·

Bollerup, Tomelilla

Bollerups Naturbruskgymnasium är ett gymnasium i Tomelilla som har programmet Naturbruk. Antagningspoängen 2023 för Bollerups Naturbruskgymnasium var mellan 0 och 200 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 200 meritpoäng för Naturbruk, inriktning lantbruk. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturbruksprogrammet

Antagningsgräns

Hästhållning

 

0

Hästhållning, Den unga hästens utveckling

 

SV

Särskild variant av programet som inte är en av de nationella inriktingarna.

SV

180

Lantbruk

 

200

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

57/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

B-C (16)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

96 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

75 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,2

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 65 svar, 90 % svarsfrekvens

Studiero

6,9

Trygghet

8,2

Stöd

7,4

Elevnöjdhet

7,7

Antal elever på skolan

209 elever

Könsfördelning

66 % tjejer

34 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

20 %

Jobbar

42 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

38 %

Tre år efter

Studerar

29 %

Jobbar

53 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

18 %

Fem år efter

Studerar

33 %

Jobbar

63 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

4 %

Plats

Bollerups Lantbruksinstitut är skolägare

1 gymnasieskola

209 elever totalt

Fristående, icke vinstdrivande skolägare

Skolan drivs av Bollerups Lantbruksinstitut som är en fristående, icke vinstdrivande skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet