Burgårdens Gymnasium

Kommunal ·

Skånegatan 20, Göteborg

Burgårdens Gymnasium är ett gymnasium i Göteborg, Centrum som har programmen Natur, Samhälle, Naturbruk, Barn och fritid, Hantverk, Vård och omsorg samt Introduktion. Antagningspoängen 2023 för Burgårdens Gymnasium var mellan 0 och 225 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 225 meritpoäng för Natur, inriktning allmän. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

225

Allmän, Naturvetenskapsprogrammet

 

AST

Anpassad för dig med autismspektrumtillstånd.

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

AST

VIS

163

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

0

Allmän, Samhällsvetenskapsprogrammet

 

AST

Anpassad för dig med autismspektrumtillstånd.

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

AST

VIS

182.5

Naturbruksprogrammet

Antagningsgräns

Djurvård

 

167.5

Barn- och fritidsprogrammet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

107.5

Pedagogiskt och socialt arbete

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

152.5

Hantverksprogrammet

Antagningsgräns

Frisör, barberare och hår- och makeupstylist

 

157.5

Frisör, barberare och hår- och makeupstylist

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

132.5

Textil design

 

185

Vård- och omsorgsprogrammet

Antagningsgräns

Vård och omsorg

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

0

Vård och omsorg

 

0

Introduktionsprogrammet

Antagningsgräns

Barn- och fritidsprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

130

Barn- och fritidsprogrammet

 

ENSKILD

Skolan har markerat studievägen för enskild elev.

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

ENSKILD

IMY

0

Hantverksprogrammet inriktning frisör, barberare och hår- och makeupstylist

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

163

Hantverksprogrammet inriktning frisör, barberare och hår- och makeupstylist

 

ENSKILD

Skolan har markerat studievägen för enskild elev.

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

ENSKILD

IMY

0

Hantverksprogrammet inriktning textil design

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

160

Individuellt alternativ

 

IMA

Utformas för enskild elev.

IMA

0

Individuellt alternativ, Allmän

 

IMA

Utformas för enskild elev.

IMA

0

Individuellt alternativ, Extra stöd och anpassning

 

IMA

Utformas för enskild elev.

IMA

0

Naturbruksprogrammet inriktning djurvård

 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

15

Naturvetenskapsprogrammet

 

ENSKILD

Skolan har markerat studievägen för enskild elev.

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

ENSKILD

IMV

0

Naturvetenskapsprogrammet

 

ENSKILD

Skolan har markerat studievägen för enskild elev.

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

ENSKILD

IMV

0

Samhällsvetenskapsprogrammet

 

ENSKILD

Skolan har markerat studievägen för enskild elev.

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

ENSKILD

IMV

0

Vård och omsorg

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

87.5

Vård och omsorg

 

ENSKILD

Skolan har markerat studievägen för enskild elev.

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

ENSKILD

IMY

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

60/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (13,2)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Hög

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

73 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

88 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,3

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 170 svar, 72 % svarsfrekvens

Studiero

6,3

Trygghet

7

Stöd

5,3

Elevnöjdhet

5,9

Antal elever på skolan

1189 elever

Könsfördelning

71 % tjejer

29 % killar

Plats

Göteborgs Kommun är skolägare

13 gymnasieskolor

10507 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Göteborgs Kommun som är en kommunal skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet