Calmare Internationella Skola

Fristående ·

Nygatan 18 A, Kalmar

Calmare Internationella Skola är ett gymnasium i Kalmar som har programmen Natur, Samhälle, Ekonomi, Teknik och Introduktion. Antagningspoängen 2023 för Calmare Internationella Skola var mellan 0 och 237,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 237,5 meritpoäng för Natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

237.5

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap

 

145

Samhällsvetenskap

 

145

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi

 

182.5

Juridik

 

182.5

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Teknikvetenskap

 

210

Introduktionsprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomiprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Naturvetenskapsprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Samhällsvetenskapsprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Teknikprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

61/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (14)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

81 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

68 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,4

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 54 svar, 79 % svarsfrekvens

Studiero

7,3

Trygghet

7,8

Stöd

6,5

Elevnöjdhet

7,1

Antal elever på skolan

308 elever

Könsfördelning

57 % tjejer

43 % killar

Plats

Cis Kalmar AB är skolägare

1 gymnasieskola

308 elever totalt

Fristående skolägare

Skolan drivs av Cis Kalmar AB som är en fristående skolägare.