Carlsund Utbildningscentrum

Kommunal ·

Medevivägen 57, Motala

Carlsund Utbildningscentrum är ett gymnasium i Motala som har programmen El och energi, Barn och fritid, Försäljning och service, Fordon och transport, Bygg och anläggning, Hotell och turism, Introduktion samt Industri. Antagningspoängen 2023 för Carlsund Utbildningscentrum var mellan 0 och 187,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 187,5 meritpoäng för Försäljning och service. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

El- och energiprogrammet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

160

Barn- och fritidsprogrammet

Antagningsgräns

Pedagogiskt och socialt arbete

 

95

Försäljning- och serviceprogrammet

Antagningsgräns

Försäljning och service

 

187.5

Fordons- och transportprogrammet

Antagningsgräns

Personbil

 

85

Transport

 

85

Bygg- och anläggningsprogrammet

Antagningsgräns

Husbyggnad

 

127.5

Hotell- och turismprogrammet

Antagningsgräns

Hotell och turism

 

122.5

Industritekniska programmet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

95

Introduktionsprogrammet

Antagningsgräns

Barn- och fritidsprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

185

Barn- och fritidsprogrammet

 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

0

Bygg- och anläggningsprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Bygg- och anläggningsprogrammet

 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

0

El- och energiprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

El- och energiprogrammet

 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

0

Fordons- och transportprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Fordons- och transportprogrammet

 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

0

Försäljning och service

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Försäljning och service

 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

0

Hantverksprogrammet inriktning textil design

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Hotell och turism

 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

0

Industritekniska programmet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

167.5

Industritekniska programmet

 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

64/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (13,2)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

66 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

100 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 102 svar, 78 % svarsfrekvens

Studiero

6,2

Trygghet

7,3

Stöd

6,7

Elevnöjdhet

6,7

Antal elever på skolan

485 elever

Könsfördelning

37 % tjejer

63 % killar

Plats

Motala Kommun är skolägare

2 gymnasieskolor

1167 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Motala Kommun som är en kommunal skolägare.