Cultura Gymnasium

Fristående ·

Konsul Perssons Plats 1, Helsingborg

Cultura Gymnasium är ett gymnasium i Helsingborg som har programmen Natur och Samhälle. Antagningspoängen 2023 för Cultura Gymnasium var mellan 0 och 205 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 205 meritpoäng för Samhälle, inriktning allmän. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

120

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

205

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

63/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C (14,9)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

72 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

59 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,7

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 47 svar, 81 % svarsfrekvens

Studiero

5,1

Trygghet

8,1

Stöd

6,4

Elevnöjdhet

6,9

Antal elever på skolan

181 elever

Könsfördelning

58 % tjejer

42 % killar

Plats

Cultura Utbildning AB är skolägare

1 gymnasieskola

181 elever totalt

Fristående skolägare

Skolan drivs av Cultura Utbildning AB som är en fristående skolägare.