Högskolor

Var eleverna på CyberGymnasiet Stockholm studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från CyberGymnasiet Stockholm de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan. Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  24 %

 • Södertörns högskola

  Södertörns högskola

  13 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  9 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  8 %

 • Mälardalens universitet

  Mälardalens universitet

  7 %

 • Jönköping University

  Jönköping University

  4 %

 • Karolinska institutet

  Karolinska institutet

  3 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  3 %

 • Högskolan i Skövde

  Högskolan i Skövde

  3 %

 • Mittuniversitetet

  Mittuniversitetet

  3 %

Och 15 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Lärarprogram

  18 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  10 %

 • Högskoleingenjörsprogram

  10 %

 • Civilingenjörsprogram

  9 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  7 %

 • Sjuksköterskeprogrammet

  7 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  6 %

 • Kandidatprogram i humaniora

  4 %

 • Förskollärarprogrammet

  3 %

 • Socionomprogrammet

  2 %

Och 20 ytterligare utbildningar