De la Gardiegymnasiet

Kommunal ·

Stenportsgatan 21, Lidköping

De la Gardiegymnasiet är ett gymnasium i Lidköping som har programmen Natur, Samhälle, Ekonomi, Estet, Teknik, El och energi, Barn och fritid, Försäljning och service, Fordon och transport, Hantverk, Bygg och anläggning, Vård och omsorg, Restaurang och livsmedel, VVS och fastighet, Introduktion samt Industri. Antagningspoängen 2023 för De la Gardiegymnasiet var mellan 0 och 292,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 292,5 meritpoäng för Restaurang och livsmedel, inriktning bageri och konditori. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

180

Naturvetenskap och samhälle

 

180

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap

 

140

Medier, information och kommunikation

 

140

Samhällsvetenskap

 

140

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi

 

230

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Design och produktutveckling

 

180

Informations- och medieteknik

 

180

Teknikvetenskap

 

180

Estetiska programmet

Antagningsgräns

Bild och formgivning

 

157.5

Estetik och media

 

132.5

Musik

 

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

354.5

El- och energiprogrammet

Antagningsgräns

Automation

 

220

Elteknik

 

220

Barn- och fritidsprogrammet

Antagningsgräns

Fritid och hälsa

 

192.5

Pedagogiskt och socialt arbete

 

192.5

Försäljning- och serviceprogrammet

Antagningsgräns

Försäljning och service

 

200

Fordons- och transportprogrammet

Antagningsgräns

Personbil

 

170

Hantverksprogrammet

Antagningsgräns

Frisör, barberare och hår- och makeupstylist

 

155

Bygg- och anläggningsprogrammet

Antagningsgräns

Husbyggnad

 

190

Mark och anläggning

 

185

Måleri

 

185

Vård- och omsorgsprogrammet

Antagningsgräns

Vård och omsorg

 

190

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Antagningsgräns

Bageri och konditori

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

292.5

Kök och servering

 

177.5

VVS- och fastighetsprogrammet

Antagningsgräns

VVS

 

195

Industritekniska programmet

Antagningsgräns

Svetsteknik

 

180

Introduktionsprogrammet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

0

Samhällsvetenskapsprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

117.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

66/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (14,3)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Hög

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

82 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

94 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 487 svar, 85 % svarsfrekvens

Studiero

6,6

Trygghet

7,9

Stöd

6,6

Elevnöjdhet

7,1

Antal elever på skolan

1841 elever

Könsfördelning

52 % tjejer

48 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

46 %

Jobbar

26 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

28 %

Tre år efter

Studerar

58 %

Jobbar

28 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

14 %

Fem år efter

Studerar

47 %

Jobbar

44 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

9 %

Plats

Lidköpings Kommun är skolägare

1 gymnasieskola

1841 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Lidköpings Kommun som är en kommunal skolägare.