Didaktus Liljeholmens skolbyggnad.

Didaktus Liljeholmen

Fristående ·

Lövholmsvägen 2, Stockholm

Högskolestudier

Var eleverna på Didaktus Liljeholmen studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Didaktus Liljeholmen de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  27 %

 • Mälardalens universitet

  Mälardalens universitet

  15 %

 • Södertörns högskola

  Södertörns högskola

  15 %

 • Luleå tekniska universitet

  Luleå tekniska universitet

  6 %

 • Mittuniversitetet

  Mittuniversitetet

  6 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  6 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  6 %

 • Högskolan Dalarna

  Högskolan Dalarna

  3 %

 • Högskolan Väst

  Högskolan Väst

  3 %

 • Karolinska institutet

  Karolinska institutet

  3 %

Och 3 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Grundlärarprogrammet

  21 %

 • Förskollärarprogrammet

  12 %

 • Ämneslärarprogrammet

  9 %

 • Högskoleingenjörsprogrammet

  6 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  6 %

 • Civilekonomprogrammet

  3 %

 • Civilingenjörsprogram i material och tillverkning

  3 %

 • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

  3 %

 • Kandidatprogram i biologi och miljövetenskap

  3 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  3 %

Och 9 ytterligare utbildningar

Program

Barn och fritid

Antagningsgräns

Pedagogiskt och socialt arbete

 

80

Vård och omsorg

Antagningsgräns

Vård och omsorg

 

115

Introduktion

Antagningsgräns

Barn- och fritidsprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

107.5

Barn- och fritidsprogrammet

 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

107.5

Vård och omsorg

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

70

Vård och omsorg

 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

115

Om

Didaktus Liljeholmen är ett gymnasium i Liljeholmen i Stockholm som har programmen barn och fritid, vård och omsorg samt introduktion. Antagningspoängen 2023 för Didaktus Liljeholmen var mellan 70 och 115 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 115 meritpoäng för vård och omsorg. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

61/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

D-E(11,1)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

36%

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

94%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,3

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 78 svar, 54 % svarsfrekvens

Studiero

6,3

Trygghet

8,2

Stöd

6,2

Elevnöjdhet

6,4

Antal elever på skolan

328 elever

Könsfördelning

71 % tjejer

29 % killar

Praktiskt

Matsal på skolan

Delar matsal med andra skolor.

Skolbibliotek med bibliotekarie

Bibliotek med anställd skolbibliotekarie.

Idrottssal på skolan

Idrottssal i skolans lokaler.

Efter gymnasiet

1 år efter studenten

Studerar

56 %

Jobbar

28 %

Annat

16 %

3 år efter studenten

Studerar

57 %

Jobbar

31 %

Annat

12 %

Plats

Skolägare

Academedia AB

144 gymnasieskolor

Fristående skolägare

Didaktus Liljeholmen drivs av Academedia AB som är en enskild huvudman. De närmsta gymnasierna Academedia AB driver är Praktiska Gymnasiet Stockholm Liljeholmen och Praktiska Gymnasiet Bromma.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.