Dinglegymnasiet

Fristående ·

Kustvägen 11C, Dingle

Dinglegymnasiet är ett gymnasium i Dingle som har programmen Naturbruk och Introduktion. Antagningspoängen 2023 för Dinglegymnasiet var mellan 0 och 145 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 145 meritpoäng för Naturbruk, inriktning trädgård. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturbruksprogrammet

Antagningsgräns

Djurvård

 

87.5

Hästhållning

 

90

Trädgård

 

145

Introduktionsprogrammet

Antagningsgräns

Naturbruksprogrammet

 

ENSKILD

Skolan har markerat studievägen för enskild elev.

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

ENSKILD

IMY

0

Naturbruksprogrammet, Inriktning djurvård

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

62.5

Naturbruksprogrammet, Inriktning hästhållning

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Naturbruksprogrammet, Inriktning trädgård

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

60/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (13,7)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

86 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

62 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 22 svar, 76 % svarsfrekvens

Studiero

5,7

Trygghet

6,8

Stöd

4,9

Elevnöjdhet

5,4

Antal elever på skolan

78 elever

Könsfördelning

76 % tjejer

24 % killar

Plats

Naturbruk Väst AB är skolägare

2 gymnasieskolor

140 elever totalt

Fristående skolägare

Skolan drivs av Naturbruk Väst AB som är en fristående skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet