Einar Hansengymnasiet

Fristående, icke vinstdrivande ·

Regementsgatan 4, Malmö

Einar Hansengymnasiet är ett gymnasium i Malmö som har programmen Natur och Samhälle. Antagningspoängen 2023 för Einar Hansengymnasiet var mellan 232,5 och 267,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 267,5 meritpoäng för Samhälle, inriktning beteendevetenskap. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

232.5

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap

 

267.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

63/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C (15,1)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Hög

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

86 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

74 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 53 svar, 68 % svarsfrekvens

Studiero

6,4

Trygghet

8,3

Stöd

6,5

Elevnöjdhet

7,2

Antal elever på skolan

227 elever

Könsfördelning

61 % tjejer

39 % killar

Plats

Folkuniversitetet Stiftelsen Kurs- Verksamheten Vid Lunds Universitet är skolägare

2 gymnasieskolor

659 elever totalt

Fristående, icke vinstdrivande skolägare

Skolan drivs av Folkuniversitetet Stiftelsen Kurs- Verksamheten Vid Lunds Universitet som är en fristående, icke vinstdrivande skolägare.