Ekbackeskolan

Kommunal ·

Västra Storgatan 15, Osby

Ekbackeskolan är ett gymnasium i Osby som har programmen Natur, Samhälle, Ekonomi, Teknik, Försäljning och service, Hotell och turism samt Industri. Antagningspoängen 2023 för Ekbackeskolan var mellan 0 och 172,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 172,5 meritpoäng för Industri, inriktning allmän. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

0

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap

 

0

Samhällsvetenskap

 

0

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

0

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Informations- och medieteknik

 

160

Teknikvetenskap

 

160

Försäljning- och serviceprogrammet

Antagningsgräns

Försäljning och service

 

0

Hotell- och turismprogrammet

Antagningsgräns

Hotell och turism

 

0

Industritekniska programmet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

172.5

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

61/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (14,4)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

88 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

76 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 103 svar, 91 % svarsfrekvens

Studiero

6,8

Trygghet

8

Stöd

6,9

Elevnöjdhet

6,6

Antal elever på skolan

390 elever

Könsfördelning

55 % tjejer

45 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

46 %

Jobbar

27 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

27 %

Tre år efter

Studerar

43 %

Jobbar

41 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

16 %

Fem år efter

Studerar

23 %

Jobbar

67 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

10 %

Plats

Osby Kommun är skolägare

1 gymnasieskola

390 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Osby Kommun som är en kommunal skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet