Erik Dahlbergsgymnasiet

Kommunal ·

Föreningsgatan 2, Jönköping

Erik Dahlbergsgymnasiet är ett gymnasium i Jönköping som har programmen Natur, Samhälle, Ekonomi, Teknik, Vård och omsorg, VVS och fastighet samt Introduktion. Antagningspoängen 2023 för Erik Dahlbergsgymnasiet var mellan 0 och 227,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 227,5 meritpoäng för Teknik, inriktning informations- och medieteknik. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

210

Naturvetenskap och samhälle

 

210

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap

 

137.5

Samhällsvetenskap

 

137.5

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi

 

225

Juridik

 

225

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Informations- och medieteknik

 

227.5

Samhällsbyggande och miljö

 

227.5

Teknikvetenskap

 

227.5

Vård- och omsorgsprogrammet

Antagningsgräns

Vård och omsorg

 

127.5

VVS- och fastighetsprogrammet

Antagningsgräns

Kyl- och värmepumpsteknik

 

185

VVS

 

185

Introduktionsprogrammet

Antagningsgräns

VVS- och fastighetsprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

VVS- och fastighetsprogrammet

 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

120

Vård och omsorg

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

192.5

Vård och omsorg

 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

60

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

73/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C (14,9)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

92 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

93 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 450 svar, 87 % svarsfrekvens

Studiero

6,4

Trygghet

8,3

Stöd

6,5

Elevnöjdhet

7

Antal elever på skolan

1491 elever

Könsfördelning

46 % tjejer

54 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

54 %

Jobbar

33 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

13 %

Tre år efter

Studerar

68 %

Jobbar

26 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

6 %

Fem år efter

Studerar

52 %

Jobbar

42 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

6 %

Plats

Jönköpings Kommun är skolägare

4 gymnasieskolor

5292 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Jönköpings Kommun som är en kommunal skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet