Falkenbergs Gymnasieskola

Kommunal ·

Nyhems plan 2, Falkenberg

Falkenbergs Gymnasieskola är ett gymnasium i Falkenberg som har programmen Natur, Samhälle, Ekonomi, Estet, Teknik, El och energi, Barn och fritid, Försäljning och service, Fordon och transport, Bygg och anläggning, Vård och omsorg, Restaurang och livsmedel, Introduktion samt Industri. Antagningspoängen 2023 för Falkenbergs Gymnasieskola var mellan 0 och 245 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 245 meritpoäng för Natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

245

Naturvetenskap och samhälle

 

245

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap

 

180

Samhällsvetenskap

 

180

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi

 

167.5

Juridik

 

167.5

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Design och produktutveckling

 

170

Informations- och medieteknik

 

170

Teknikvetenskap

 

170

Estetiska programmet

Antagningsgräns

Dans

 

190

Musik

 

207.5

El- och energiprogrammet

Antagningsgräns

Elteknik

 

95

Barn- och fritidsprogrammet

Antagningsgräns

Fritid och hälsa

 

105

Pedagogiskt och socialt arbete

 

105

Försäljning- och serviceprogrammet

Antagningsgräns

Försäljning och service

 

115

Fordons- och transportprogrammet

Antagningsgräns

Personbil

 

110

Transport

 

110

Bygg- och anläggningsprogrammet

Antagningsgräns

Husbyggnad

 

170

Vård- och omsorgsprogrammet

Antagningsgräns

Vård och omsorg

 

90

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Antagningsgräns

Bageri och konditori

 

87.5

Kök och servering

 

87.5

Industritekniska programmet

Antagningsgräns

Svetsteknik

 

132.5

Introduktionsprogrammet

Antagningsgräns

Barn- och fritidsprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

162.5

Bygg- och anläggningsprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Fordons- och transportprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Försäljning och service

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

170

Industritekniska programmet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

80

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

147.5

Vård och omsorg

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

97.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

65/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (14,3)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

78 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

92 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 451 svar, 74 % svarsfrekvens

Studiero

6

Trygghet

7,8

Stöd

6,7

Elevnöjdhet

7,3

Antal elever på skolan

1249 elever

Könsfördelning

47 % tjejer

53 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

40 %

Jobbar

30 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

30 %

Tre år efter

Studerar

47 %

Jobbar

44 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

9 %

Fem år efter

Studerar

43 %

Jobbar

46 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

11 %

Plats

Falkenbergs Kommun är skolägare

1 gymnasieskola

1249 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Falkenbergs Kommun som är en kommunal skolägare.