Folkungaskolan

Kommunal ·

Folkungagatan 20, Linköping

Folkungaskolan är ett gymnasium i Linköping som har programmen Samhälle, Ekonomi, Estet och Introduktion. Antagningspoängen 2023 för Folkungaskolan var mellan 0 och 230 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 230 meritpoäng för Ekonomi. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap

 

212.5

Medier, information och kommunikation

 

212.5

Samhällsvetenskap

 

212.5

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi

 

230

Juridik

 

230

Estetiska programmet

Antagningsgräns

Musik

 

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

145

Introduktionsprogrammet

Antagningsgräns

Estetiska programmet, musik

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Samhällsvetenskapsprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

72/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C (15,3)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

90 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

94 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,9

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 198 svar, 82 % svarsfrekvens

Studiero

6,8

Trygghet

8,4

Stöd

6,2

Elevnöjdhet

7,7

Antal elever på skolan

650 elever

Könsfördelning

69 % tjejer

31 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

47 %

Jobbar

28 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

25 %

Tre år efter

Studerar

61 %

Jobbar

30 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

9 %

Fem år efter

Studerar

50 %

Jobbar

38 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

12 %

Plats

Linköpings Kommun är skolägare

7 gymnasieskolor

4614 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Linköpings Kommun som är en kommunal skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet