Folkuniversitetets Gymnasium i Trollhättan

Fristående, icke vinstdrivande ·

Garvaregatan 13, Trollhättan

Folkuniversitetets Gymnasium i Trollhättan är ett gymnasium i Trollhättan som har programmen Samhälle, Ekonomi och Estet. Antagningspoängen 2023 för Folkuniversitetets Gymnasium i Trollhättan var mellan 162,5 och 230 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 230 meritpoäng för Estet inriktning allmän, internationell profilering med delar av undervisningen på engelska, bild och formgivning. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap, Internationell profilering

 

200

Samhällsvetenskap, Internationell profilering

 

200

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi, Internationell profilering

 

205.5

Juridik, Internationell profilering

 

205.5

Estetiska programmet

Antagningsgräns

Allmän, Internationell profilering med delar av undervisningen på engelska, bild och formgivning

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

230

Allmän, Internationell profilering med delar av undervisningen på engelska, teater

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

162.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

71/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (14,4)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

94 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

70 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,8

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 106 svar, 82 % svarsfrekvens

Studiero

6,6

Trygghet

8,5

Stöd

6,5

Elevnöjdhet

7,8

Antal elever på skolan

347 elever

Könsfördelning

66 % tjejer

34 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

44 %

Jobbar

23 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

33 %

Tre år efter

Studerar

64 %

Jobbar

16 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

20 %

Fem år efter

Studerar

46 %

Jobbar

41 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

13 %

Plats

Folkuniversitetet Stiftelsen Kursver Ksamheten Vid Göteborgs Universitet är skolägare

1 gymnasieskola

347 elever totalt

Fristående, icke vinstdrivande skolägare

Skolan drivs av Folkuniversitetet Stiftelsen Kursver Ksamheten Vid Göteborgs Universitet som är en fristående, icke vinstdrivande skolägare.