Franklins Gymnasium

Kommunal ·

Göteborgsvägen 19, Mölndal

Franklins Gymnasium är ett gymnasium i Mölndal som har programmen Natur och Teknik. Antagningspoängen 2023 för Franklins Gymnasium var mellan 192,5 och 232,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 232,5 meritpoäng för Teknik inriktning teknikvetenskap, life science. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap och samhälle, Life science

 

192.5

Naturvetenskap, Life science

 

192.5

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Teknikvetenskap, Life science

 

232.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

81/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

B-C (16,3)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

-

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

96 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 65 svar, 77 % svarsfrekvens

Studiero

6,6

Trygghet

7,4

Stöd

6,4

Elevnöjdhet

6,1

Antal elever på skolan

249 elever

Könsfördelning

43 % tjejer

57 % killar

Plats

Mölndals Kommun är skolägare

2 gymnasieskolor

620 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Mölndals Kommun som är en kommunal skolägare.