Fria Läroverken Kalmar

Fristående ·

Nygatan 18B, Kalmar

Fria Läroverken Kalmar är ett gymnasium i Kalmar som har programmen Samhälle, Ekonomi, Teknik, El och energi, Barn och fritid samt Introduktion. Antagningspoängen 2023 för Fria Läroverken Kalmar var mellan 77,5 och 192,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 192,5 meritpoäng för Introduktion, inriktning samhällsvetenskapsprogrammet. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap

 

145

Medier, information och kommunikation

 

145

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi

 

157.5

Juridik

 

157.5

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

180

El- och energiprogrammet

Antagningsgräns

Dator- och kommunikationsteknik

 

152.5

Barn- och fritidsprogrammet

Antagningsgräns

Fritid och hälsa

 

115

Introduktionsprogrammet

Antagningsgräns

Barn- och fritidsprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

130

Barn- och fritidsprogrammet

 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

82.5

Ekonomiprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

112.5

El- och energiprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

77.5

El- och energiprogrammet

 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

147.5

Samhällsvetenskapsprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

192.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

61/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

D (12,8)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Hög

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

65 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

53 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,6

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 50 svar, 91 % svarsfrekvens

Studiero

6,1

Trygghet

7,8

Stöd

6,2

Elevnöjdhet

6

Antal elever på skolan

160 elever

Könsfördelning

40 % tjejer

60 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

43 %

Jobbar

28 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

29 %

Tre år efter

Studerar

43 %

Jobbar

50 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

7 %

Fem år efter

Studerar

38 %

Jobbar

53 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

9 %

Plats

Gymnasieskolor i Syd AB är skolägare

3 gymnasieskolor

421 elever totalt

Fristående skolägare

Skolan drivs av Gymnasieskolor i Syd AB som är en fristående skolägare.