Fria Läroverken Linköping

Fristående ·

Teknikringen 3, Linköping

Fria Läroverken Linköping är ett gymnasium i Linköping som har programmen Natur, Samhälle, Ekonomi, Teknik samt Barn och fritid. Antagningspoängen 2023 för Fria Läroverken Linköping var mellan 112,5 och 225 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 225 meritpoäng för Ekonomi. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

215

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap

 

182.5

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi

 

225

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Informations- och medieteknik

 

190

Barn- och fritidsprogrammet

Antagningsgräns

Fritid och hälsa

 

112.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

60/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (13,1)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

75 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

86 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,7

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 132 svar, 81 % svarsfrekvens

Studiero

5,8

Trygghet

8,1

Stöd

5,8

Elevnöjdhet

6,9

Antal elever på skolan

497 elever

Könsfördelning

44 % tjejer

56 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

53 %

Jobbar

25 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

22 %

Tre år efter

Studerar

37 %

Jobbar

52 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

11 %

Fem år efter

Studerar

28 %

Jobbar

63 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

9 %

Plats

Fria Läroverken i Sverige AB är skolägare

4 gymnasieskolor

1830 elever totalt

Fristående skolägare

Skolan drivs av Fria Läroverken i Sverige AB som är en fristående skolägare.