Furulundsskolan

Kommunal ·

Yndevägen 2, Sölvesborg

Furulundsskolan är ett gymnasium i Sölvesborg som har programmen Natur, Samhälle, Ekonomi, Teknik, El och energi, Barn och fritid, Bygg och anläggning samt Industri. Antagningspoängen 2023 för Furulundsskolan var mellan 0 och 130 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 130 meritpoäng för Bygg och anläggning, inriktning allmän. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

120

Naturvetenskap och samhälle

 

120

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap

 

120

Medier, information och kommunikation

 

120

Samhällsvetenskap

 

120

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi

 

120

Juridik

 

120

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Informations- och medieteknik

 

120

Teknikvetenskap

 

120

El- och energiprogrammet

Antagningsgräns

Elteknik

 

80

Barn- och fritidsprogrammet

Antagningsgräns

Fritid och hälsa

 

80

Pedagogiskt och socialt arbete

 

80

Bygg- och anläggningsprogrammet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

130

Industritekniska programmet

Antagningsgräns

Svetsteknik

 

80

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

65/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (14,1)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

85 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

80 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,4

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 149 svar, 87 % svarsfrekvens

Studiero

6,5

Trygghet

7,6

Stöd

6,3

Elevnöjdhet

6,7

Antal elever på skolan

551 elever

Könsfördelning

42 % tjejer

58 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

48 %

Jobbar

25 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

27 %

Tre år efter

Studerar

55 %

Jobbar

39 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

6 %

Fem år efter

Studerar

38 %

Jobbar

48 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

14 %

Plats

Sölvesborgs Kommun är skolägare

1 gymnasieskola

551 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Sölvesborgs Kommun som är en kommunal skolägare.